SECPA eko model – bezbedno uklonite ambalažu hemijskih sredstava

SECPA eko model – bezbedno uklonite ambalažu hemijskih sredstava

U intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji primena hemijskih preparata je česta, a kako bi se smanjilo zagađivanje prirode veoma je važno da se njihova ambalaža adekvatno ukloni.

Odlaganje ambalaže hemijskih preparata za tretman biljaka - © Pixabay

Ambalažni otpad sredstava za zaštitu bilja predstavlja potencijalni rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se sa njime ne upravlja na adekvatan način. U tom smislu, neophodno je primeniti adekvatan sistem u svim fazama upravljanja ovim ambalažnim otpadom, počev od adekvatnog sakupljanja, preko transporta, skladištenja i tretmana, do adekvatnog odlaganja odnosno uništavanja.

Po donošenju propisa o upravljanju otpadom 2009. godine, a naročito Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji, SECPA (Serbian Crop Protection Association) je ispred svojih članica: Adama SRB doo, BASF Srbija doo, Bayer doo, Belchim CP doo i Syngenta Agro doo, radilo na uspostavljanju Sistema zbrinjavanja ambalažog otpada koji potiče od sredstava za zaštitu bilja članica Udruženja.

Pri izradi sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada SECPA je koristila znanje, iskustvo, pisane materijale ECPA-e (European Crop Protection Association), kao i studiju koju je za ove potrebe izradio Gradski zavod za javno zdravlje Beograd uzimajući u obzir relevantne nacionalne propise i raspoloživu infrastrukturu i kapacitete za adekvatno zbrinjavanje ovog otpada u Srbiji.

Ovaj sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada primarno je uspostavljen za preuzimanje od agrokompanija kao velikih korisnika sredstava za zaštitu bilja, a zatim se od 2014. kroz akcije pilot projekta proširio i na preuzimanje od malih korisnika, odnosno individualnih poljoprivrednih proizvođača u saradnji sa poljoprivrednim stručnim službama (PSS) u pojedinim regionima i uz podršku lokalnih samouprava.

Korišćenje preparata - © Pixabay

Iz godine u godinu nastojanje ovog udruženja je da sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja bude dostupniji što većem broju poljoprivrednika. U 2017. godini akcije sakupljanja direktno od malih korisnika uspešno su organizovane u regionima koje pokrivaju PSS Sombor, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Ruma, Pančevo i Zrenjanin.


Ove godine planira se značajno širenje i na dodatne regione, tako da će pored proslogodišnjih regiona, ove godine akcijama biti pokriveni i region PSS Požarevac, Vršac, Šabac, Bačka topola, Smederevo, kao i opština Grocka. 

Za preuzimanje ovog otpada zaduženi su ovlašćeni operateri (SEKOPAK i PWW), angažovani od SECPA članica, koji se staraju da se nakon preuzimanja od poljoprivrednika, transport, skladištenje, tretman i odlaganje sprovede na adekvatan način u skladu sa propisima, a sve troškove vezano za sakupljanje i zbrinjavanje ovog otpada snose članice SECPA.

Na ovaj način ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja zbrinjava se na propisani način i obezbeđuje da ne dođe do ugrožavanja zdravlja i životne sredine njegovim bacanjem na njive i utrine, reke, potoke i kanale ili u komunalni otpad, zakopavanjem, spaljivanjem na otvorenom i sl.


Ono šta treba posebno naglasiti je da sve dok se ostaci pesticida ne uklone sa nje ova ambalaža predstavlja potencijalnu opasnost. Zbog toga je od suštinskog značaja da poljoprivrednici pravilno isperu ambalažu neposredno nakon njenog pražnjenja, čuvaju je na bezbednom mestu na svom imanju i predaju je ovlašćenom operateru na mestu sakupljanja u zakazano vreme radi adekvatnog zbrinjavanja.

U regionima u kojima se realizuje ovaj projekat, poljoprivredni proizvođači postaju savesniji i predaju kvalitetniju i bolje pripremljenu ambalažu. Iz godine u godinu se primećuje sve veća zainteresovanost i bolji odziv, ali ovo je nešto na čemu još treba raditi, prvenstveno kroz edukaciju poljoprivrednih proizvođača


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica