Svet poljoprivrede Prodavnica

Zdrav sadni materijal jedna je od mera borbe protiv truleža ploda leske

Trulež plodova lešnika može se pojaviti pred berbu, utiče na smežuranje jezgra i otežava čišćenje lešnika. Kako se boriti protiv ove bolesti saznajte u tekstu koji sledi.

 

Plodovi lešnika - © Pixabay

 

Životni vek leske je 70- 100 godina, a plodonosi od 50 – 70 godina. Leska sa rodom počinje u 3-oj i 4-oj godini, period pune rodnosti počinje sa 7- 8 godina i ta puna rodnost traje punih 30 – 50 godina. U svom punom rodu stablo daje 8 – 12 kg, pri čemu oko 50% od ploda otpada na ljusku.

Trulež plodova lešnika – Sclerotinia coryle, Monilia fructigenae

Simptomi se vide na sasvim mladim plodovima koji promene boju, suše se i propadaju. Bolest se može pojaviti i pred berbu, takvi plodovi su sasušeni i teško se vade iz omotača. Posebno značajne zaraze ostvaruju se u kišovitom i hladnom proleću. Do zaraze dolazi na oštećenim plodovima od insekata, pesticida, mehaničkih povreda i slično.

Hemijsko tretiranje se obavlja u vreme cvetanja i precvetavanja fungicidima na bazi aktivnih materija kao što su boskalid + piraklostrobin, fludioksonil+ ciprodinil, kaptan, tiofanat-metil i dr. Po nekim autorima potrebno je i treće tretiranje u fazi listanja. Mehaničke mere suzbijanja su prikupljanje i uklanjanje zaraženih plodova koji su izvor zaraze u narednoj godini, pravovremeno suzbijanje insekata koji mogu oštetiti plodove, preventivna tretiranja posle vremenskih nepogoda (oluja, grad) i dr.

Lešnik - © Pixabay

Sve je češća i pojava bakterijskih bolestiXanthomonas campestris corylina (palež) Simptomi se mogu javiti na listu, mladarima i resama i mladim plodovima. Na listu se pojavljuje palež po obodu lista i zahvata površinu između nerava. Ovakvo lišće se vremenom suši i otpada.

Na zaraženim mladarima dolazi do pucanja tkiva i odlazi do pojave ulegnuća. Ovakvi mladari usled dejstva vetra pucaju i lome se. Ukoliko rano dođe do zaraze na resama one se suše i otpadaju. Ukoliko zaraza zahvati mlade plodove oni se smežuraju, suše se i otpadaju. Mere borbe od ove bolesti su korišćenje zdravog sadnog materijala, uklanjanje obolelih delova biljaka, sadnja tolerantnih sorata i dr. Od hemijskih mera može se preporučiti upotreba fungicida na bazi bakra.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor: Dipl.inž.polj. Mirjana Petrović 

Komentari