Zaštita: Moljac paradajza može naneti velike štete biljkama

Zaštita: Moljac paradajza može naneti velike štete biljkama

Moljac paradajza je izuzetno opasna i ekonomski veoma značajna štetočina u usevu paradajza. Ona u vrlo kratkom periodu može napraviti i 100% štete na gajenim kulturama.
 

Moljac paradajza nanosi veliku štetu biljkama - © Wikipedia 

Osim na paradajzu, moljac štetu pravi i krompiru, plavom paradajzu, paprici, duvanu i pasulju, kao i nekim korovskim biljkama, poput pomoćnice, datura i slične. 

Moljac ima sivo-braon boju i dužine je oko 6 mm, sa rasponom krila do 10 mm. Mužjaci su tamniji od ženki. Jedna ženka može da položi 250-260 jaja. Moljac ima 10-12 generacija tokom godine.

Korenove nematode uništavaju povrće u plastenicima – Evo kako ih se rešiti

Štete na paradajzu najčešće pričinjava larva, odnosno gusenica koja se hrani lišćem i stabljikom, pri čemu pravi mine – hodnike, a unutar mina može se videti larva. Larva oštećuje i plodove, zrele i zelene. Na tako oštećenim plodovima dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na potpuno propadanje plodova koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost.

Ukusna, a zdrava: Rukola nije zahtevna za gajenje

 

Načini suzbijanja moljca paradajza

  • Pojačan fitosanitarni nadzor nad prometom rasada i plodova;
  • Primena preventivnih mera je obavezna;
  • Kvalitetna obrada zemljišta, iznošenje i uništavanje zaraženih biljnih ostataka nakon berbe;
  • Ne koristiti i obavezno uklanjati i uništavati ambalažu u kojoj je uvezen plod ili rasad i
  • Koristiti zaštitne mreže, postavljati feromonske, lovne klopke radi praćenja leta insekta.
     
Moljac paradajza nanosi veliku štetu biljkama - © Wikipedia

Teško se suzbija. Jedan od razloga je brz razvoj rezistencije na insekticide zbog velikog broja generacija i brojnosti. Drugi razlog je skriveni način života koji čini insekte nedostupnim delovanju insekticida. Nema u potpunosti adekvatnog preparata, a zbog sukcesivne berbe povrća ne mogu se uvek primenjivati pesticidi, zbog karence, odnosno ostataka pesticida u hrani.

Upotreba folije – osnova za dobar uzgoj i visok prinos

Od preparata preporuka je da se primenjuje Vertimec (Abastate, Armada) + Match čime se deluje na jaja koja su položena ili će tek biti položena (Match) i na larve (Vertimec), kombinacija preparata Coragen i Vertimec (gotova kombinacija preparat Voliam Targo), Avaunt 15-SC, Affirm. Uz ove insekticide uvek treba dodavati okvašivače, a tretiranje treba obavljati predveče.

Koje su prednosti folijarne prihrane povrtarskih kultura

Autor: dipl. inž. Mica Stajić, PSSSS Vranje

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.