Lancelot 450 WG – pravo rešenje za suzbijanje korova u strnim žitima

Lancelot 450 WG – pravo rešenje za suzbijanje korova u strnim žitima

U velikom broju slučajeva, da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi strnih žita, neophodna je primena herbicida. Na tržištu se može naći veliki broj registrovanih preparata za suzbijanje korova u ovim usevima. Neki od tih herbicida uglavnom pokazuju solidnu efikasnost na većinu korova koji se javljaju, a pojedini preparati izdvajaju se po vrhunskom delovanju na korove koji stvaraju probleme pri gajenju ovih useva.

 

Strna žita - © Agromarket

 

Česti korovi u strnim žitima

Kada govorimo o primeni preparata za suzbijanje korova u strnim žitima, ono što izdvaja vrhunske od prosečnih herbicida, jeste delovanje na dve korovske vrste – prilepaču (Galium aparine) i palamidu (Cirsium arvense). Pored toga što koristi hranljive materije i vodu namenjene gajenom usevu, prilepača može da prouzrokuje probleme pri žetvi usled otežanog rada kombajna. Palamida je biljka sa izuzetno jakim korenom i dugim puzećim rizomima, pojavljuje se oazno, jak je kompetitor i može u potpunosti da uguši gajeni usev.

Veliki broj registrovanih herbicida ne deluje na palamidu ili ima slabo i polovično dejstvo.

Kao herbicid koji besprekorno uklanja palamidu, prilepaču, ali i gorušicu, mišjakinju, štavelj, ambroziju, kamilicu, poponac i druge korove u strnim žitima, izdvojio se Lancelot 450 WG. Odlikuje ga velika pokretljivost, zbog čega odlično deluje na korove koji imaju dubok i razvijen korenov sistem, kao što je palamida, jer se preparat spušta u rizome i potpuno ih uništava. To se može najbolje uočiti sledeće vegetacione sezone, kada se primeti da palamida nije više prisutna u narednom usevu.

Delovanje herbicida Lancelot 450 WG

Preparat Lancelot 450 WG sadrži dve aktivne materije – aminopiralid i florasulam. Za razliku od većine drugih herbicida registrovanih za primenu u usevima strnih žita, Lancelot 450 WG se osim delovanja preko lista, odlikuje i vrlo dobrim delovanjem preko zemljišta (1-3 nedelje nakon primene), čime je omogućeno delovanje na korove koji kasnije niču ili na one koji imaju produžen period nicanja. Što se tiče simptoma delovanja ovog preparata, najpre je bitno istaći da rast i razvoj korova prestaju već u roku od jednog dana nakon tretmana.

Korovi vrlo brzo usvajaju ovaj preparat, tako ako ima padavina samo sat vremena nakon primene, to svakako ne može umanjiti njegov efekat. Nakon 3 do 4 dana simptomi se ispoljavaju u vidu gubitka boje i uvijanja listova koje je praćeno skraćivanjem internodija, dok potpuno sušenje korova nastupa 2-3 nedelje posle primene herbicida.

Herbicid Lancelot 450 WG za suzbijanje korova u strnim žitima

Doza primene

Preporučena doza primene ovog preparata je 33 grama po hektaru. Poželjno je da se prilikom primene doda i okvašivač kao što je Imox (0,1%) ili Trend 90 (0,1%) radi boljeg kvašenja lisne površine i distribucije preparata po tretiranoj površini. U rezervoar prskalice okvašivač se dodaje poslednji.

Vreme primene

Preparat Lancelot 450 WG primenjuje se od početka bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice i ječma. Prednost primene preparata do faze drugog kolenca je u tome što su korovi dobro vidljivi i u gušćim usevima strnih žita i što deo herbicida dospe na površinu zemlje. To kasnije omogućava preparatu da pokaže i svoje dobro zemljišno delovanje.

Ovaj herbicid od drugih se izdvaja i po tome što poseduje vrlo dobru aktivnost i pri nižim temperaturama, čak do 5̊C, tako da možemo da očekujemo odličnu efikasnost i u slučaju hladnijeg perioda u vreme primene preparata.

Karenca

Kada govorimo o plodoredu, iste jeseni se mogu sejati ozima žita i uljana repica; sledećeg proleća kukuruz, suncokret, šećerna repa, krompir, mrkva, luk, lucerka, dok se nakon 14 meseci mogu sejati soja i grašak.

Preparat Lancelot 450 WG je dobro rešenje posebno kada se pšenica u plodoredu kombinuje  sa uljanom repicom, jer nema ograničenja, odnosno ne smeta narednom usevu uljane repice, za razliku od nekih drugih preparata koji u pojedinim godinama mogu loše delovati na ovu uljaricu.

 

Suzbijanje korova u usevu pšenice

Preparat Lancelot 450 WG se pakuje u hektarskoj dozi (33 g), ali postoji i pakovanje od 500 grama.  

Preporuka stručnjaka

Preporuka stručne službe je da se prilikom svakog herbicidnog tretmana, zajedno sa herbicidom primeni i folijarno đubrivo. Zadatak folijarnog đubriva je da „otvori“ korovsku biljku kako bi herbicid što lakše „ušao“ i otpočeo sa delovanjem, ali takođe i da zaštiti gajenu biljku od mogućeg herbidcidnog stresa. Zato proizvođačima savetujemo da uz herbicid Lancelot 450 WG, obavezno primene i novu formulaciju FitoFert Speed G (3,0 l/ha) ili postojeću FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha).

Kao što znamo, korovi u usevu strnih žita, kao i u drugim usevima, mogu značajno uticati na smanjenje prinosa. Da bismo to sprečili, potrebno je izabrati najpre kvalitetan herbicid, kao što je Lancelot 450 WG, koji će svojom efikasnošću opravdati postojanje na tržištu i poverenje kupca. I još nešto, primena preparata Lancelot 450 WG u ovoj sezoni i te kako utiče na smanjenje brojnosti biljaka palamide u narednoj sezoni, a to je svakako dodata vrednost.

Sponzorisani članak

Ulica: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac
Telefon: 034 308 000
Fax: 034 308 000
Email: marketing@agromarket.rs
Web adresa: www.agromarket.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica