Kako efikasno suzbiti pegavost, pepelnicu i rđu u pšenici i ječmu

Kako efikasno suzbiti pegavost, pepelnicu i rđu u pšenici i ječmu

Uprkos snežnom talasu u poslednjih nekoliko dana, zima je ove godine bila blaga. Topli talas početkom zime omogućio je razvoj gljivičnih oboljenja kod žitarica. Ove godine je tokom jeseni u usevima ječma i pšenice registrovana pojava prvih simptoma ekonomski najznačajnijih bolesti, a to su: mrežasta pegavost ječma, pepelnica i siva pegavost pšenice.

 

 

Nagli pad temperature i hladno vreme koje je usledilo, svakako je dovelo do zaustavljanja razvoja patogena u usevima pšenice i ječma.

U sprečavanju zaraze useva i suzbijanju ovih patogena, kompanija Adama preporučuje preparat Bumper P. U pitanju je sistemični fungicid protektivnog i eradikativnog delovanja.

Pod protektivnim ili preventivnim delovanjem, na prvom mestu, smatra se upotreba u fazi kada je biljka još zdrava i tretiramo je s ciljem da ne dođe do infekcije, odnosno zaraze. Eradikativno delovanje je u funkciji zaustavljanja širenja oboljenja na biljci nakon ostvarene zaraze. Ukoliko su usevi pšenice i ječma već zaraženi nekim od patogena, Bumper P sprečava sporulaciju, tačnije, ne dozvoljava da se stvori nova spora koja je nosilac infekcije. Uslovi vlage i tople klime pogodni su za stvaranje gljivičnih oboljenja kod strnih žita. Ovim preparatom sprečavaju se zaraze i vrši se lečenje useva od ovih bolesti.

Pšenica pod snegom - © Adama

 

Bumper P u sastavu ima dve aktivne materije – prohloraz i propikonazol.

Sastav i delovanje preparata Bumper P

Propikonazol je aktivna materija koja ispoljava dobro delovanje na prouzrokovača pepelnice koja je registrovana u usevima pšenice i ječma, a prohloraz kontroliše sve prouzrokovače pegavosti lista. Prohloraz bolje deluje na izazivače bolesti na nižim temperaturama od preparata iz grupe triazola ili strobilurina. Upravo dejstvo ove dve aktivne materije, koje deluju u sinergiji i međusobno se dopunjuju, daju preparatu mogućnost širokog spektra delovanja. U pšenici Bumper P uspešno suzbija prouzrokovače sledećih bolesti: sive pegavosti lista (Septoria spp.), pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.). Kod ječma efikasno suzbija: mrežastu pegavost ječma (Pyrenophora teres), sočivastu pegavost ječma (Rhynchosporium secalis) i pepelnicu.

Vreme primene

Nivo zaraze je uvek različit od parcele do parcele i zavisi od rokova setve i sortimenta. Preparat se primenjuje onog momenta kada se uoči prisustvo simptoma bolesti i kada postoje povoljni uslovi za dalje širenje bolesti. U usevu ječma, u cilju zaštite od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) to je najčešće kraj bokorenja, početak vlatanja odnosno kolenčenja, faza prvog kolenca. Kod useva pšenice to je izlazak iz bokorenja, faza vlatanja, kolenčenje, faza prvog ili drugog kolenca. Siva pegavost lista (Septoria spp.) u pšenici se najviše širi u periodu vlatanja. 

 

Važno je da se bolest zaustavi u donjem delu biljke. Najvažnije je da se patogen ne popne na list zastavičar. On je nosilac prinosa, te mora ostati zelen i zdrav kako bi omogućio dobro nalivanje zrna.


Preparat Bumber P - © Adama

Doze primene

Doze primene fungicida Bumper P su 0,75–1 l/ha, u zavisnosti od nivoa patogena i osetljivosti sortimenta.

Kada dođe do stabilizacije vremena i porasta temperature, nastavlja se sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita, s ciljem davanja pravovremene preporuke za prvi fungicidni tretman preparatom Bumper P, kako bi se na vreme zaštitili usevi.

Ratari, ukoliko volite svoje useve i poklanjate im pažnju, zaštitite ih od napada. Bumper P suzbija bolesti i štiti vaš usev.

Sponzorisan članak

Adama SRB DOO

Bulevar Mihaila Pupina 6

11070 Novi Beograd

Tel: +381 11 785 85 00

Faks: +381 11 220 00 71

https://www.adama.com/srbija/sb/

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.