Preventivni tretmani za USPEŠNU zaštitu zasada šljive, višnje, jabuke i breskve

Preventivni tretmani za USPEŠNU zaštitu zasada šljive, višnje, jabuke i breskve

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početka precvetavanja, vrlo osetljivoj fazi kada bi trebalo posebno obratiti pažnju na prouzrokovače biljnih bolesti. Iz kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuju sledeće tretmane.

Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke mast. inž. Ivan Stevanović preporučuje primenu kontaktnih fungicida Mankogal 80 ili Galileo.

“Pored primene ovih kontaktnih funicida preporučujemo da se doda i Sekvenca, sistemični fungicid koji efikasno suzbija i prouzrokovača pepelnice”, navodi Stevanović.

Za suzbijanje biljnih vaši preporuka Stevanovića je insekticid Tonus.

Ekonomski najštetniji insekti jabuke

Posle faze precvetavanja počeće polaganje jaja jabukin smotavac, ekonomski najštetniji insekt jabuke. Primenom insekticida Harpun i Tonus efikasno se suzbijaju sveže položena jaja i odrasli insekti.

Kada je reč o zasadima breskve, neophodno je sprovesti zaštitu od prouzrokovača šupljikavosti lista, pepelnice, kao i zaštitu od štetnih insekata.

“Stručni tim Galenika Fitofarmacija preporučuje kombinaciju preparata Metod, Akord, Harpun i Tonus“.

Aktuelne zaštite u zasadima višnje i šljive

Zaštita od prouzrokovača pegavosti i šupljikavosti lista, monilioze i biljnih vaši podrazumeva primenu kombinacije preparata Galileo, Metod 480 SC, Sekvenca i Tonus.

Kada je reč o zasadima šljive, preporučeni tretmani za suzbijanje najznačajnijih prouzrokovača infekcija podrazuemvaju preparate Mankogal 80, Akord i Polux.

Sagovornik: mast. inž. Stevanović Ivan

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica