Nega papaka kod goveda: Orezivanje obaviti u ovom delu godine

Nega papaka kod goveda: Orezivanje obaviti u ovom delu godine

Najvažniji preduslov za visoku proizvodnju krava je pravilna nega papaka. Veoma je važno da odgajivači goveda shvate kolika je opterećenost donjih delova nogu krava (papaka) i od koje je važnosti da se nega (korektura) papaka obavi što pravilnije. Jer na kraju od toga zavisi i zdravlje ovih životinja, objašnjava dipl. inž. Kosovka Jakšić. Kao još jedna od mera nege krava često se navodi timarenje krava kojim se dlaka i koža ovih životinja čisti.

 

Orezivanje papaka kod goveda - © Pixabay

Na svaku nogu (papak) krave dolazi oko 150 kg telesne mase. Kod orezivanja (skidanja viška, ili korekture) papaka posebnu pažnju treba obratiti na poznatu „belu liniju“. Ona se raspoznaje i služi kao neka vrsta granice: do koje je moguće skidanje viška papaka bez opasnosti da se zahvati „živi deo“, kaže ovaj savetodavac. Takođe, sve krave bi trebalo da imaju svoj pribor za negu kože, ali i papaka kako ne bi došlo do zaraze.

Krave preko 50% ukupnog vremena provode stojeći ili u kretanju. Jedan od prvih i najvažnijih uslova za visoku proizvodnju mleka jeste da se kravama omogući udobno kretanje i stajanje! Time se ispunjava i uslov za dobro raspoloženje, napominje Kosovka! Papci kod krave (kao i nokti kod ljudi) stalno rastu. Taj porast je oko 5-10 mm mesečno. Ali, papci se i stalno troše (ako su krave redovno na pašnjacima).

Orezivanje papaka kod goveda - © Pixabay

Međutim ako su krave vezane, ili se retko puštaju, odnosno malo vremena provode na ispustima ili na ispaši, u svim tim slučajevima porast papaka je veći, nego njihovo trošenje. Papci postaju sve duži, a često se i povijaju naviše. Time nastaje problem.

Krave su nesigurne u kretanju, odnosno kreću se sve teže. Krave se inače kreću dosta sporo, ali ako sa papcima nešto nije u redu, tada je brzina – još manja, a to bi trebalo svaki dobar odgajivač krava brzo da zapazi.

Krave u proseku leže relativno dugo. Ako je sa njima i oko njih sve u redu, onda je to čak preko 45% ukupnog vremena. Ali, one krave, koje imaju poteškoća sa papcima, nerado i usporeno ustaju, brže obave ono što moraju (ishrana, napajanje, izbacivanje fecesa i drugo), pa ponovo traže mesto za ležanje. Ovo su prvi znaci problema sa papcima.

Osnovne mere nege papaka

U osnovne mere nege papaka spadaju dezinfekcija i orezivanje, kaže dipl. inž. Kosovka Jakšić.

Dezinfekcija papaka

Ova mera se izvodi relativno lako i jednostavno, nije skupa, a što je najvažnije – sprečava pojavu raznih infekcija i utiče na očvršćivanje papaka. Dezinfekciju bi trebalo obavljati mesečno ili bar dvomesečno. Za to se koriste „kade“. To su udubljenja u betonskim podlogama, najčešće dužine 150-200cm, a širine 80cm. Dubina je najčešće oko 15cm, s tim da je tečnost za dezinfekciju bar 8-10 cm. Krave se navode da prođu kroz „kadu“ bar 2-3 puta.

Za dezinfekciju se najčešće koristi formalin (oko 3%), ili pak bakarni sulfat (5%). Bakarni sulfat utiče povoljno i na otvrdnjavanje papaka, pa je zbog toga širi u primeni. Sredstva treba koristiti naizmenično.

Orezivanje papaka kod goveda - © Pixabay

Orezivanje (nega) papaka

Ova mera ima za cilj da kravama obezbedi stabilno stajanje na celoj površini papaka. Jer, samo na papcima pravilne veličine i oblika krave stoje sigurno i udobno. Orezivanje se, po pravilu, vrši 2 puta godišnje. Prvo orezivanje se vrši na 3-4 nedelje pre puštanja na ispašu, a drugo je na kraju perioda ispaše.

Tada je još važnije i zbog odstranjivanja raznih primesa u papcima. Kada su vremenski uslovi pogodni orezivanje se može obaviti pod nekom nadstrešnicom. Rad oko orezivanja je tada pogodniji, a kontrola se lakše obavlja kada se krave odmah puste i kreću.

Orezivanje je moguće i u stajama ali treba obezbediti dovoljno svetla i nekako kravu „fiksirati“. Orezivanje u principu može da obavi prosečno razvijena osoba, ali svakako sa prethodnom odgovarajućom obukom. Pri tom je veoma važno da ta osoba ne ispoljava grubost i nervozu!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica