Kvalitet silaže presudan za produktivnost i zdravlje životinja

Kvalitet silaže presudan za produktivnost i zdravlje životinja

Nakon 15 godina uspešnosti naučno-istraživačkog rada, kompanija Agrounik može da se pohvali ne samo paletom od 17 registrovanih i sertifikovanih proizvoda čija je primena nezamenljiva u poljoprivrednoj proizvodnji, već i sa dve moderne laboratorije. 

Pored laboratorije za analizu zemljišta koja sa uspehom posluje od 2016. godine nedavno je kompletirano opremanje i laboratorije za stočnu hranu u kojoj je moguće obaviti analize svih osnovnih parametara kvaliteta silaže. 

Kompanija Agrounik raspolaže najsavremenijom opremom za određivanje kvaliteta silaže i za hemijsku analizu silaže. U tu opremu spada sistem za određivanje proteina, sistem za ekstrakciju i određivanje masti, automatizovan sistem za određivanje sirove celuloze i svu drugu neophodnu opremu”, rekao je hemičar Saša Bilek iz kompanije Agrounik.

Slavol – uz minimalna ulaganja stabilni i visoki prinosi

U ishrani životinja od izuzetne važnosti je upotreba kvalitetne silaže, jer samo primenom takve vrste hraniva može se dostići dobra produktivnost i zadovoljavajuće zdravstveno stanje životinja. Kompanija Agrounik tokom prethodnih godina razvila je i paletu proizvoda Silko namenjenih za pripremanje silaže kukuruza, silaže i senaže lucerke, travnih i leguminoznih smeša.

Laboratorija © Agrounik

Silaža dobijena uz Silko je ukusnija za životinje, pa je rado konzumiraju, a istovremeno daju i bolji kvalitet mleka. Kabasta hrana proizvedena primenom Silka za lucerku utiče na veći prirast junadi i tovnih svinja, dok upotreba inokulanta za trave i žitarice u proizvodnji stočne hrane, pored ostalog, doprinosi i smanjenoj upotrebi koncentrata uz istovremeno povećanje dnevnog prinosa mleka i prirasta stoke.

Neposredno pre upotrebe u ishrani, kvalitet silaže trebalo bi oceniti na dva načina organoleptičkim pregledom koji obavljaju stručna lica na osnovu kojih se utvrđuju struktura, boja, miris i ukus, kao i mikrobiološkom-hemijskom analizom.

Silaža © Agrounik

Hemijskom analizom se pre svega određuju hranljive materije u silaži i to pre svega sadržaj ukupnih proteina, masti, sirove celuloze, kao i vlakana nerastvornih u kiselom i u neutralnom deterdžentu. Takođe pored ovih analiza bitna je i analiza suve materije, pepela, određivanje pH vrednosti”, objasnio je Bilek.

Na osnovu rezultata hemijskih analiza vrši se ocenjivanje i klasifikacija silaže što je značajan parametar za pravljenje dobro izbalansiranog obroka. 

Sagovornik:

Saša Bilek, dipl. hemičar kompanije Agrounik

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.