Kako hraniti krave u fazi telenja

Kako hraniti krave u fazi telenja

Ishrana krava pre i nakon telenja jako je važna za zdravlje i brz oporavak grla. Stručnjaci savetuju nakon telenja postepeno povećanje količine hrane u trajanju od dve nedelje.

Tele - © Pixabay

Pred samo telenje potrebno je smanjiti koncetrat na ½ ili ih potpuno ukinuti. Na dva do tri dana pred partus i isto toliko posle, jer grla imaju manji apetit. Posle toga ishrana se polako normalizuje. Tokom prve dve do tri nedelje laktacije daje se ista hrana kao pre telenja.

Prvi dan po telenju daje se malo koncetrata (najbolje su mekinje) i manja količina kvalitetnog sena. Zatim se količina dnevnog obroka postepeno povećava sve do 10-14 dana, kada grlo prelazi na pun obrok, koji zadovoljava uzdržne i produktivne potrebe. Potom se kreće sa avansiranjem obroka u smislu stimulacije na maksimalnu proizvodnju mleka.

To je obično povećana količina koncetrata koja odgovara potrebama za proizvodnju 2-3kg mleka. Maksimalna mlečnost se postiže do osam nedelja i tada krava treba da dostigne konzumiranje koje odgovara njenoj dnevnoj proizvodnji mleka. Znači u prvim nedeljama laktacije mlečne krave delimično pokrivaju potrebe za proizvodnju mleka, dok ostatak potreba za proizvodnju nadoknađuju iz telesnih rezervi.

Ishrana krava - © Pixabay

Potreba za vodom

Kod krava u laktaciji postoji velika potreba za vodom. Ukupne potrebe u vodi zavise od: telesne mase, uzrasta, visine proizvodnje, ishrane i ambijetalnih uslova.

Najbolje je da voda kravama bude stalno na raspolaganju (po volji). Smatra se da su potrebe krave za vodom zadovoljenje sa 4-6l po kg konzumirane suve materije obroka što kod grla u laktaciji iznosi 50-150l na dan. Takođe može se očekivati da krave piju oko 4l vode za svaki kg proizvedenog mleka. Ova vrednost znatno varira u zavisnosti od temperature ambijenta, tako da pri temperaturi nižoj od +10⁰c iznosi 3,5l/kg, na +15⁰c iznosi 4,0 l/kg, na +20⁰c iznosi 4,5l/kg i na +27⁰c iznosi 5,5 l/kg SM. Na temperaturama ispod nule količina potrebne vode opada na 2-4 l/kg SM.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Dejan Stanković 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.