Il de Frans – rasa ovaca kvalitetnog mesa i visoke plodnosti

Il de Frans – rasa ovaca kvalitetnog mesa i visoke plodnosti

Od osnivanja prvog stada Il de Frans rasa ima veliki broj impozantnih karakteristika. Upravo zbog tih kvaliteta ove ovce su opšte prepoznatljive u čitavom svetu.

 

Il de Frans - © Agromedia

Ova rasa poznata je po svom izuzetnom kvalitetu trupova – mesa, izvanrednom dnevnom prirastu jagnjadi, visokoj plodnosti i dobroj materinskoj sposobnosti. Ima sposobnost van sezonskog parenja i jagnjenja u leto i jesen, tako da se interval jagnjenja svodi na 7-8 meseci, pa time omogućava tri jagnjenja u dve godine.

Ciljevi i rasa

Kao što je to slučaj s većinom drugih pitanja, Udruženje Il de Frans ima odlučne i određene ciljeve. Na primer, težiti efektivnoj proizvodnji mesa unutar datih mera okoline kao maksimalni povratak kvalitetnog mesa (drugim rečima, ukupna masa proizvedene jagnjetine po laktaciji) po jedinici metaboličke mase rasplodne ovce zajedno s vunom, prihvatljivog kvaliteta, koji dodatno doprinosi ukupnom neto dohotku. Ovi ciljevi mogu biti dobijeni kontinuiranom selekcijom:

  • Efikasna proizvodnja ovaca, na primer, plodnost (ranozrelost, dobra koncepcija, interval jagnjenja, broj ojagnjenih jagnjadi) i majčinstvo (broj odlučenih jagnjadi i proizvodnja mleka);
  • Poboljšan dnevni prirast sa povećanjem mase i kvaliteta trupova i
  • Il de Frans rasa je idealno pogodna za ispunjenje ovih ekonomskih ciljeva.
Il de Frans - © Agromedia

Selekcioni sistem

Il de Frans rasa jedinstvena je po tome što je jedna od retkih pasmina koja ima svoj vlastiti naučno formiran selekcioni sistem, usmeren za optimalno postizanje privrednih ciljeva. Učešće u zvaničnom testiranju je obavezno.

Konstitucija

Il de Frans ovca je bele boje sa runom bez pigmentacije i čuvena je po sledećim karakteristikama konstitucije:

  • Dubok trup
  • Veliki format tela
  • Muskulozna
  • Dobro balansirano telo
Il de Frans - © Agromedia

Proizvodni kvaliteti

Pod normalnim režimom ishrane jagnjad su mala (prosek 4 kg), a problemi pri jagnjenju su retki. Zahvaljujući snazi jagnjadi i majčinstvu ovce porođajna smrtnost jagnjadi je svedena na minimum.

Il de Frans jagnjad imaju izvrsne sposobnosti prirasta i sa dobrom ishranom u dobi od 42 dana postižu težinu od 19 do 22 kilograma, a sa 100 dana od 34 do 41 kilogram žive vage. Stoga dolazi do brže prodaje jagnjadi za klanje (100 dana nakon jagnjenja), pri čemu se može posvetiti veća pažnja ostatku stada.


Čistokrvna tovna grla – šansa za uspeh

Kvalitet mesa/trupa

Rezultati potvrđeni od strane relevantnih institucija nesumnjivo pokazuju da Il de Frans ima sledeće karakteristike zaklanog trupa (randman klanja oficijalno je podignut sa 53 odsto na 59 odsto):

  • Tema prekomerne masnoće
  • Dobra mišićavost
  • Veći udeo mesa
Il de Frans - © Agromedia

Polna zrelost i parenje

Ženska jagnjad mogu se pariti u ranoj dobi  kada dostignu telesnu masu od 55 kilograma. Ova izvaredna ranozrelost omogućava uzgajivaču dugotrajniju produkciju jagnjadi. Sposobnost parenja „van sezone“ pruža mogućnost parenja ovaca svakih 7-8 meseci, ili tri jagnjenja u dve godine.


Plodnost

Plodnost ovaca kreće se u rasponu od 150 do 170 odsto, gde je u slučaju tri jagnjenja za dve godine plodnost povećana na 220 odsto godišnje. Plodnost ovce više je određena njenom dobi nego sezonom jagnjenja. Dobro pripremljeni i razvijeni ovnovi mogu biti pušteni u rasplod već sa 10 meseci starosti. Ile de Frans ovnovi nisu sezonski „radnici”.

Mlečnost i majčinstvo

Zbog dobre mlečnosti, ovce odgajaju blizance i trojke bez poteškoća. Kao rezultat izvanredno razvijenog majčinstva postoji jako bliska povezanost između majke i jagnjadi.


Ovce se još uvek mogu jagnjiti u dobi od 9 -10 godina u zavisnosti od načina ishrane. Zabeležen je slučaj jedne ovce koja je za 11 godina ojagnjila 29 jagnjadi, što dokazuje pomenute navode.

Il de Frans - © Agromedia

Kvalitet vune

Ile de France daje belu i jaku vunu (23 – 27 microna) sa  runom bez pigmentacije. Težina runa jednogodišnje ovce iznosi od 3 do 4,5 kilograma, a ovna  5 – 6 kilograma sa vlaknima dužine između 80 i 90 milimetara. Prva generacija križanaca sa merino ovcama daju vunu srednjeg kvaliteta. Ile de France pasmina može se naći u više od 30 zemalja sveta. Pasmina je poznata po svojim proizvodnim karakteristikama u poluintenzivnim, intenzivnim i ekstenzivnim uslovima uzgoja.

Ukrštanje

Il de Frans ovan na svoje potomke prenosi izuzetne karakteristike (konformacija, mišićavost, dobar dnevni prirast i tako dalje). Baš zbog ovih mogućnosti Ile de France je popularan kod proizvođača jagnjetine. Ova rasa zaista čini značajan doprinos u proizvodnji i snabdevanju potrošača s visokokvalitetnim jagnjećim mesom.

Ženke križanci Ile de France pasmine (F1 generacija) veoma su tražene zahvaljujući njihovoj plodnosti, mlečnosti i izraženoj brizi za potomstvo (materinstvo).

Pripremila: Regionalna savjetodavna služba Bratunac

Tekst je originalno objavljen u magazinu Agro Planeta

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica