Dobrobit životinja – osnova dobijanja bezbednih proizvoda životinjskog porekla

Dobrobit životinja – osnova dobijanja bezbednih proizvoda životinjskog porekla

Mnogim proizvođačima je dobro poznato da kvalitet mesa zavisi od uslova držanja životinje. U kojoj meri je način života stoke važan za krajnji proizvod i njegovu bezbednost? Šta je to dobrobit životinja i kako utiče na ispravnost hrane životinjskog porekla? Saznajte u tekstu.

Dobrobit životinja ©Pixabay

 

Više o ovoj temi imali smo priliku da saznamo na prezentaciji prof. dr Vladimira Dimitrijevića sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu.

Prema organizaciji OIE (Svetskoj organizaciji za dobrobit životinja), životinja ima dobro stanje dobrobiti kada je zdrava, uhranjena, bezbedna, u stanju da ispolji prirodno ponašanje, udobno smeštena i kada ne pati od bola, straha i stresa. Dobro stanje dobrobiti životinje zahteva prevenciju bolesti i adekvatno veterinarsko lečenje, sklonište, pravilnu ishranu, humano postupanje i humane načine usmrćivanja.

Otkrivamo koji su parametri za određivanje bezbednosti i kvaliteta mesa

Standardi dobrobiti životinja

Pojam dobrobiti životinja lakše možemo razumeti ako imamo u vidu standarde koji bi trebalo da budu ispunjeni:

 • sloboda od gladi i žeđi – uvek dostupna sveša voda i hrana,
 • sloboda od neudobnosti – adekvatan prostor i okruđenje,
 • sloboda od bola, povreda i bolesti – prevencija i lečenje,
 • sloboda od stresa i straha – uslovi koji sprečavaju mentalnu patnju,
 • sloboda ispoljavanja prirodnog ponašanja – prostor za kretanje, kotakt sa drugim životinjama.
Šta utiče na kvalitet proizvoda? ©Agromedia
 

Činjenice o bezbednosti hrane

 • Pristup odgovarajućoj količini kvalitetne hrane ključan je za održavanje života i očuvanje zdravlja.
 • Nebezbedna hrana koja sadrži štetne bakterije, viruse, parazite ili hemijske supstance uzrokuje više od 200 bolesti.
 • Svake godine kao posledica konzumiranja nebezbedne hrane umre 450.000 ljudi.
 • Dijarealne bolesti se najčešće javljaju kao posledica konzumiranja kontaminirane hrane i zbog njih umre oko 230.000 ljudi godišnje.

Kako da prepoznate koje je meso pokvareno

Tamna strana intenzivnog uzgoja stoke

Intenzivna proizvodnja podrazumeva insistiranje na pojedinim aspektima kao što su:

 • stepen stasavanja,
 • vreme iskorišćavanja,
 • količina upotrebljene hrane i
 • konverzija.

Ovaj vid uzgoja onemogućava životinje u ispoljavanju njihovog prirodnog ponašanja. Stoka se najčešće drži u skučenim prostorima bez prirodnog svetla, a sve to donosi posledice kao što su strahstres, patološki oblici ponašanja i razne bolesti.

Značaj autohtonih rasa stoke

U našem tekstu o autohtonim rasama goveda u Srbiji dotakli smo se teme njihovog značaja. U kakvoj su vezi ove rase  sa kvalitetom proizvoda koji se dobija od njihovog mesa? Autohtone rase su bolje prilagođene na klimatske i druge uslove koji postoje na jednoj teritoriji, pa su zbog toga i otpornije na bolesti. Kao rezultat toga, pri njihovom uzgoju nije potrebno koristiti toliko antibiotika i drugih dodataka ishrani. Sve se to kasnije odražava i na kvalietet dobijenih mesnih prerađevina.

Antibiotike unosimo putem mesa, mleka, pa čak i meda

Buša - autohtona sorta ©Agromedia

 

U kakvim uslovima vi držite stoku? Da li ste znali za negativne strane intenzivne stočarske proizvodnje? Pišite nam u komentaru.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica