Svet poljoprivrede Prodavnica

Zaštita žita od jeseni do proleća od najvažnijih bolesti i nepovoljnog vremena? Evo odgovora!

Da bi se naredne godine mogli nadati visokim prinosima pšenice i ječma potrebno je misliti o zaštiti biljaka na samom početku njihove vegetacije. Neophodno je osigurati dobar temelj za siguran i viši prinos obezbeđivanjem dobrog prezimljavanja, veće otpornosti na sve češće nepovoljne klimatske uslove, ali i na uporne bolesti koje prete da ugroze prinos i smanje isplativost ratarske proizvodnje.

Systiva® – za snažnije biljke i veću otpornost na stres

Systiva® je jedini fungicid koji se nanosi na seme i štiti biljku od najvažnijih bolesti korena, stabla i lista. Predstavlja investiciju koja se uvek isplati, o čemu svedoče njegove karakteristike i pozitivan uticaj na uzgajane kulture.

U praktičnim uslovima uporedili smo inovativnu Systiva® tehnologiju sa standardnom tehnologijom od faze nicanja, kroz čitavu sezonu zaključno sa žetvom.

Systiva® osigurava jači razvoj korena, intenzivnije bokorenje i bolji sklop.

Jači razvoj korenaFoto:BASF

Systiva® omogućava sigurnije prezimljavanje i veću otpornost na nepovoljne uslove spoljašnje sredine.

Naprednije i jače biljkeFoto:BASF

Systiva® i standardFoto:BASF

Systiva® od jeseni smanjuje infektivni potencijal i u proleće pojednostavljuje zaštitu od bolesti.

Uz Systiva® nema kašnjenja sa prvom fungicidnom zaštitom u proleće

Systiva® štiti pšenicu i ječam od jeseni do proleća.

Hladno vreme, kiša i vetar u proleće, otežavaju pravovremenu zaštitu strnih žita od bolesti. Proizvođači koji su na jesen investirali u seme tretirano fungicidom Systiva®, lakše planiraju prolećne radove i ne kasne sa fungicidnim tretmanom.

Biljke ulaze zdrave u prolećni period čime se smanjuje rizik kašnjenja sa prvom fungicidnom zaštitom.

Systiva® je uspešno zamenila prvi folijarni fungicidni tretman

U godinama s uobičajenim pritiskom bolesti – Systiva® omogućava „preskakanje“ prvog fungicidnog tretmana, a u kišnim godinama – Systiva® omogućava “odlaganje” prvog fungicidnog tretmana.

Systiva® je uspešno zamenila prvi folijarni fungicidni tretman.

Zdravstveno stanje i kondicija Systiva® useva gde je preskočen prvi fungicidni tretman (T1) je bez razlike u poređenju sa standardom gde su odrađena sva tri fungicidna tretmana (T1&T2&T3).

Sortiment tretiran sa fungicidom Systiva®

Systiva® sortimentFoto:BASF

 

Komentari