DOBITNA KOMBINACIJA protiv korova u usevima SOJE: Nežna prema soji, oštra prema KOROVIMA

DOBITNA KOMBINACIJA protiv korova u usevima SOJE: Nežna prema soji, oštra prema KOROVIMA

Biljka soje je vrlo nežna, posebno u početnim fazama razvoja. Niče sporije od korova i potrebno joj je dosta vremena da „zatvori“ redove. Kada soja nikne, a jave se korovi, treba koristiti herbicide koji su nežni prema soji a oštri prema korovima.

Corum® + Dash®Foto:BASF

Soja je osetljiva biljka i zato je veoma važan pravilan odabir herbicida za njenu zaštitu. Primena mešavina nekoliko različitih preparata može proširiti spektar delovanja ili pojačati efikasnost, ali je u takvim slučajevima česta pojava fitotoksičnosti. Praksa je takođe pokazala da u pojedinim slučajevima značajna oštećenja mogu izazvati i pojedinačni preparati koji u sebi sadrže više aktivnih materija.

Ovakvi primeri jasno govore da jedan vrhunski herbicid čini ne samo broj i sadržaj aktivnih materija već selektivnost i kvalitet formulacije.

Corum® osigurava efikasnu, bezbednu i isplativu zaštitu soje

Corum® predstavlja rešenje koje sve rizike svodi na minimum! Jedini je herbicid na tržištu formulisan specijalno za soju. Na najselektivniji način suzbija širokolisne korove i jednogodišnje travne korove i predstavlja kompletno rešenje za post-em tretman.

Izuzetno je bezbedan za soju, tako da se može primeniti i u najranijim fazama.

Pored odabira pravog herbicida, ključan momenat u pravilnoj zaštiti soje od korova jeste pravovremeni tretman. Korovi se suzbijaju dok su mali. Na vreme primenjena herbicidna zaštita osigurava čistu njivu.

Kombinacija Corum® + Dash® je dobitna čak i u uslovima suše i visokim temperaturama

Corum® se može primeniti odjednom- u dozi 1,8 l/ha + 1,0 l/ha okvašivača Dash® ukoliko na parceli imamo ujednačeno nicanje korova. U praksi se pokazalo da korovi uglavnom niču neujednačeno, te kao rešenje za produženo nicanje korova preporučujemo takozvanu split aplikaciju- 2x Corum® 0,9 l/ha + Dash® 0,5 l/ha.

Poslednjih godina pojavili su se korovi koji su otporni na primenu nekih herbicida u post-em tretmanu. Zahvaljujući kombinaciji dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja, Corum® predstavlja važan alat u suzbijanju rezistentnih korova.


Corum® se obavezno primenjuje uz okvašivač Dash®. Dash® dodatno povećava efikasnost tako što poboljšava usvajanje herbicida, omogućava pravilan raspored kapi na površini lista i poboljšava delotvornost herbicida, posebno u suvim uslovima.

CorumFoto:BASF

U uslovima suše i pri visokim temperaturama, korov formira deblju voštanu prevlaku na listovima kako bi sprečio preteranu transpiraciju, odnosno gubitak vode. Istovremeno ovakva voštana prevlaka otežava i prodiranje herbicida unutar lista korova, što u značajnoj meri može umanjiti efikasnost.

U takvim situacijama, primena okvašivača Dash® uz herbicid Corum® može odigrati ključnu ulogu jer se na taj način pojačava i ubrzava usvajanje herbicida. Primena kombinacije Corum® + Dash® pravi realnu razliku u polju i daje nenadoknadivu prednost u poređenju sa samostalnom primenom drugih herbicida.


I ove godine uz kupovinu 2l herbicida Corum®, dobija se 1l Dash® okvašivača besplatno! Takođe, za kupovinu svakih 100 l herbicida Corum®, proizvođači će dobijati 10 l preparata Focus® Ultra besplatno.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica