Čuo od kolega, pa probao i SAM! OVI preparati STVARNO daju veći PRINOS!

Čuo od kolega, pa probao i SAM! OVI preparati STVARNO daju veći PRINOS!

Kako bi prinos u ratarskoj proizvodnji bio zadovoljavajući, važna je svaka etapa proizvodnje. Rad na poboljšanju kvaliteta zemljišta, priprema zemljišta, tretman žetvenih ostataka, adekvatna nega biljke od samog semena i stimulacija rasta, pa sve do zaštite od stresnih uslova – svaka faza je veoma važna. Kako bi ceo proces optimizovao i izvukao od biljaka pun potencijal, Štefan Edorijan Belu počeo je sa primenom Biofor System preparata. Razgovarali smo sa njim o prvim utiscima, ali i očekivanjima od ovih preparata.

Štefan Edorijan Belu obrađuje oko 450 hektara. U pitanju su kukuruz, pšenica, uljana repica, suncokret i ječam. U poslednje vreme značajno je povećao površine pod uljanom repicom.  Preparate kompanije Biofor System počeo je da koristi ove sezone. Za početak je to bio BioPlug za razgradnju žetvenih ostataka i već se vidi značajna razlika tokom oranja i pripreme zemljišta.

Nakon BioPluga, počeo je sa primenom BioGnezda, biostimulatora koji uspešno pomaže boljem nicanju. Treći preparat koji Štefan koristi je BioEho i to u uljanoj repici, koji pomađeže biljkama da lakše prebrode stres izazvan vremenskim prilikama ili nekim drugim faktorima.

Preporukom i edukacijom do odluke

Za kompaniju Biofor System Štefan je saznao od svojih kolega, proizvođača. Zatim se i sam informisao o uticaju mikroblioških komponenti na uspešnu poljoprivrednu proizvodnju, a definitivna odluka pala je nakon kontakta sa ljudima iz kompanije Biofor System.

Štefan Edorijan Belu_Biofor

Što se tiče rezultata i očekivanja, Štefan je svestan da ništa ne ide preko noći i da je potrebno određeno vreme. Plan mu je da radi sa ovim preparatima 3-4 godine, da prati učinak, stavi sve na papir i vidi rezultate, ali je već sada siguran u to da rezultati neće izostati. Veći prinos, bolja struktura zemljišta, veća plodnost zemlje i lakša obrada je ono što Štefan očekuje od Biofor preparata.

Značaj kvaliteta zemljišta u ratarskoj proizvodnji

Kvalitet zemljišta direktno utiče na prinos, pa je Štefanu prioritet da održi dobru strukturu zemljišta i da poveća udeo humusa koliko god je moguće, a u tome očekuje da će mu Biofor preparati u velikoj meri pomoći.

Saradnja sa stručnjacima iz kompanije Biofor System

Inače, Štefan je veoma zadovoljan ne samo preparatima, već i saradnjom sa stručnjacima iz kompanije Biofor. Kako nam je objasnio, veoma su posvećeni poljoprivrednicima sa kojima sarađuju. Uvek izlaze u susret, tu su za svaki problem ili nedoumicu i veoma su stručni.


Iz tog razloga, Štefan rado preporučuje saradnju sa Biofor System kompanijom. Kako nam je objasnio, ukoliko neko ima bilo kakvu dilemu ili sumnju, može da počne sa manjom površinom i prvo se uveri u pozirivne rezultate.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica