Blagovremenom borbom protiv korova i bolesti do zdravog razvoja strnih žita

Blagovremenom borbom protiv korova i bolesti do zdravog razvoja strnih žita

Nova poljoprivredna sezona je pred proizvođačima i vreme je za odluku kako na najkvalitetniji način zaštititi useve i osigurati visoke prinose. Suzbijanje korova u strnim žitima jedna je od prvih agrotehničkih mera u vreme aktivne vegetacije u proleće.

Foto: BASF

Efikasno suzbijanje korova za veći prinos strnih žita

Osim prilepače (Galium sp.) i palamide (Cirsium arvense) koje su najčešći korovi zbog kojih se vrši herbicidni tretman, poslednjih godina beleži se porast važnosti i drugih korova kao što su bulka, kamilice, štavelj (Rumex sp.), a posebno samonikle uljane repice i suncokreta. Upravo to je razlog zbog kojeg kod odabira herbicida treba izabrati onaj koji će efikasno suzbiti sve navedene korove bez izuzetaka.

Biathlon® 4D je herbicid koji efikasno suzbija korove i svim proizvođačima strnih žita daje više fleksibilnosti i sigurnosti. Potpuno je selektivan i može se primeniti onda kada poljoprovrednim proizvođačima to odgovara, sve do potpuno razvijenog lista zastavičara. Takođe, odlično se meša sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Biathlon® 4D  se može primeniti u svim žitaricama pa se tako sa jednim proizvodom rešavaju korovi u pšenici, ječmu, tritikalu i ovsu. Osim toga, potpuno je siguran i nema ograničenja niti potrebe unapred razmišljati o narednoj kulturi u plodoredu.

Fungicid Priaxor® za siguran i snažan start

Pojavu svih najvažnijih bolesti ječma i pšenice beležimo već od jeseni. Odsustvo zime pogoduje širenju infektivnog potencijala i veći problemi sa bolestima se mogu očekivati već od ranog proleća.

Prvu fungicidnu zaštitu potrebno je primeniti na početku intenzivnog porasta, kada je pšenica u fazi drugog kolenca. To je prva linija odbrane od bolesti koje u samom startu mogu uticati na smanjenje prinosa. Za pšenicu je to intenzivan period u kojem se stvaraju elementi prinosa kao što su broj klasova po m2 i broj zrna po klasu.

Zato je kod izbora fungicida važno voditi računa o tome da osim odlične zaštite od bolesti, fungicid biljci može pomoći i da se lakše nosi sa stresom i to kroz pozitivan uticaj na imunitet i bolju kondiciju kao i bolju iskoristivost dostupnih hranljivih materija. Upravo s Priaxor® u prvom fungicidnom tretmanu postižemo sve navedeno, siguran i snažan start.

Takođe, jedinstveno svojstvo fungicida Priaxor® je da štiti i novi porast. Često se u praksi prvi fungicidni tretman uradi nešto ranije nego što je idealno vreme, najčešće zbog nepovoljnih vremenskih uslova.


Fungicid Priaxor® daje sigurnost, čak i deo lista koji nije pokriven tretmanom biće u potpunosti zaštićen jer je jedini fungicid koji je u mogućnosti da zaštiti i novi porast.

Za zaštitu strnih žita u prvom prolećnom tretmanu može se vrlo uspešno koristiti i fungicid Duett® Ultra. U pitanju je preparat koji predstavlja standard u zaštiti pšenice i koji se odlikuje ne samo dokazanom efikasnošću već i izuzetno pristupačnom cenom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica