Cene stoke i stočne hrane za period 22-26.12. 2017.

Cene stoke i stočne hrane za period 22-26.12. 2017.

Uoči praznika na stočnim pijacama u Srbiji došlo je do rasta cena prasadi.

Cene krava

Tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po nižim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivale su klanice sa područja braničevskog okruga. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krava za klanje. Kod junadi je dominirao iznos od 230 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu takođe je došlo do rasta dominantne cene krava za klanje. Međutim, prodajna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila su jeftinija i dominirao je iznos od 320 din/kg.

Na stočnim pijacama u Kragujevcu, protekle sedmice jeftinije su bile priplodne krave. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 150.000 dinara po grlu.

Klaničari sa područja šumadijskog okruga po nižim cenama protekle nedelje otkupljivali su krave za klanje SM rase. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Vranju došlo je do pada prodajne cene krava za klanje SM rase. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova, telesne mase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou.

Tovnu junad telesne mase veće od 480 kilograma po višim su cenama u odnosu na prethodni period plaćale klanice na području južno-bačkog okruga.

I na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do rasta dominantne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Najčešća otkupna cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 230 din/kg.


U klanicama na području mačvansko-podrinjskog okruga kod otkupa krava za klanje dominirao je iznos od 150 din/kg.

Cene svinja

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma skuplji su bili tokom treće nedelje decembra na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Kod prasadi je dominirao iznos od 240 din/kg, dok su se tovne svinje najčešće mogle pazariti po ceni od 140 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje bile su više u klanicama na području šumadijskog okruga.


Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama južno-bačkog okruga.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do rasta dominantnih cena obe kategorije prasadi.


U klanicama na području nišavskog okruga više su bile dominantne otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma.

Obe kategorije prasadi bile su skuplje protekle sedmice na pijiaci žive stoke u Loznici. Promet se u zavisnosti od kategorije odvijao po ceni od 260 do 280 din/kg. Obim prodatih grla bio je na zavidnom nivou.

Otkupna cena prasadi telene mase od 16 do 25 kilograma bila je viša u klanicama na području mačvansko-podrinjskog okruga u odnosu na prethodni perioid.

Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u nedelji za nama i u klanicama braničevskog okruga. Dominirao je iznos od 210 din/kg.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bili su skuplji i na pijaci žive stoke u Požarevcu.

Pad dominantnih cena tovnih svinja na stočnoj pijaci u Somboru. Kod grla telesne mase od 80 do 120 kilograma dominirao je iznos od 170 din/kg, a kod grla teških preko 120 kilograma iznos od 160 din/kg.

Cene ovaca i koza

Na stočnoj pijaci u Vranju evidentiran je rast prodajne cene jaradi. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen rast cene jagnjadi i pad cene ovaca protekle sedmice. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 250 din/kg, a kod ovaca iznos od 120 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog okruga bila je viša otkupna cena jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 250 din/kg.

Pad otkupne cene ovaca zabeležen je u nedelji za nama u klanicama na području braničevskog okruga.

Jagnjad i jarad bili su jeftiniji u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Somboru. I kod jagnjadi i kod jaradi je dominantna cena iznosila 270 din/kg.

Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 260 din/kg na pijaci žive stoke u Loznici. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 230 din/kg protekle nedelje. Ponuda je bila na prosečnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Smederevu su se mogli pazariti jagnjad po ceni od 300 din/ kg, šilježad po ceni od 230 din/kg i ovce po ceni od 160 din/kg. Obim ponude jagnjadi bio je slab, a ovaca i šilježadi na prosečnom nivou.

Cene stočne hrane

Na gazdinstvima u okolini Niša skuplji je bio kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 25 din/kg. 

Dominantna prodajna cena kukuruza bila je niža tokom treće sedmice decembra na području Sombora.

Na pijaci u Pančevu je došlo do rasta dominantne cene pšenice u odnosu na prethodni period. U silosima na području ovog grada, jeftijia je bila soja u zrnu pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 48 din/kg.

Kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove najčešće se mogao pazariti po ceni od 22 din/kg na području Kragujevca. Za sojinu sačmu kupci su trebali da izdvoje 70 din/kg, a za suncokretovu sačmu 36 din/kg. Dominantna cena pšenice iznosila je 20 din/kg, a stočnog brašna 19 din/kg.

Na području Loznice je zabeležena uobičajena ponuda kukuruza, pšenice, stočnog ječma, soje, sojine sačme, suncokretove sačme i lucerkinog sena u balama. Dominantne prodajne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica