Otkupne cene tovnih svinja i prasadi u padu | Cene stoke

Otkupne cene tovnih svinja i prasadi u padu | Cene stoke

Telad su skuplja na području braničevskog, a tovna junad na području pčinjskog regiona. Evidentiran je pad otkupne cene jagnjadi i rast cene ovaca na području Požarevca.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Klaničari sa područja braničevskog regiona po višim su cenama otkupljivali telad SM rase, do 160 kilograma. Cena je iznosila 350 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a cena je iznosila 190 din/ kg.

U klanicama na području pčinjskog regiona došlo je do rasta otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma, po ceni od 220 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Vranju su se mogla pazariti jedino telad SM rase do 160 kilograma po ceni od 360 din/kg.

Kanice na području jablaničkog regiona najčešće su otkupljivale tovne bikove preko 500 kilograma po ceni od 215 din/kg, dok su za krave za klanje plaćali 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se od goveda mogla pazariti jedino telad do 160 kilograma po ceni od 400 din/kg.

U klanicama na području pirotskog regiona otupna cena telad SM rase bila je 420 din/kg. Najčešća otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 230 din/ kg, dok je otkupna cena krava za klanje iznosila 150 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Pirotu uprkos dobroj ponudi teladi cena se nije značajno menjala u odnosu na prethodni period. Iznosila je 420 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na području braničevskog regiona otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže i kretale su se od 120 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže.


Na pijaci žive stoke u Čačku obe kategorije prasadi bile su takođe jeftinije. Grla do 15 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 220 din/kg, dok su za grla od 16 do 25 kilograma kupci trebali da izdvoje 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Zaječaru zabeležen je pad cene prasadi od 16 do 25 kilograma, na 250 din/kg.


U klanicama na području južnobačkog regiona zabeležen je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a iznosila je 150 din/kg,

U klanicama na području južno-banatskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 160 din/kg.

U Nišu je evidentiran rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma i pad cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Prasad su najčešće plaćana 220 din/kg, a tovne svinje 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području braničevkog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi i rast otkupne cene ovaca. Cena jagnjadi iznosila je 200 din/kg, a ovaca 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, takođe, su bila jeftinija jagnjad u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 200 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi, pošto su se protekle sedmice najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

Klaničari sa područja raškog regiona protekle su nedelje otkupljivale jagnjad po ceni od 180 din/kg i ovce najčešće po ceni od 120 din/kg.

U klanicama na području severno-bačkog regiona otkupna cena jagnjadi iznosila je 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru su se mogla pazariti jagnjad za 250 din/kg, jarad po ceni od 220 din/kg, ovce i koze po ceni od 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca cene sojine sačme i suncokretove sačme bile su više. Za sojinu sačmu su kupci trebali da izdvoje 67 din/kg, a za suncokretovu sačmu 44 din/kg. Cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove bila je viša u odnosu na predhodnu nedelju.

Na pijaci u Čačku evidentiran je rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove na 25 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada cene sojine sačme u odnosu na predhodni period. Najčešće se mogla pazariti po ceni od 70 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca cene kukuruza, pšenice, sojine sačme, suncokretove sačme i stočnog brašna nisu se menjale.

U silosima na području Leskovca došlo je do rasta cene kukuruza i pada cene pšenice.

Na gazdinstvima u okolini Niša zabeležen je pad cene kukuruza na 20 din/kg i rast cene pšenice na 25 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva skuplji su  bili kukuruz okrunjen, prirodno sušen, pšenica upakovana u džakove i lucerkino seno u balama.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica