Cene stoke i stočne hrane za period 16-20.03.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 16-20.03.2018.

U protekloj nedelji na stočnim pijacama u Nišu i Čačku skuplja je bila prasad, a cene tovnih svinja porasle su u Novom Sadu i Smederevu.

Cene krava

Klaničari sa područja Podunavskog okruga su po višim cenama otkupljivali telad SM rase do 160 kilograma i tovne bikove preko 500 kilograma u odnosu na prethodni period. Telad je koštala od 350 din/kg, a tovni bikovi od 240 din/kg.

Pad otkupnih cena teladi SM rase i tovne junadi preko 480 kilograma, i rast otkupne cene krava za klanje SM rase, zabeležen je u klanicama na području Šumadijskog okruga. Cena teladi se kretela od 440 din/kg, dok su tovna junad otkupljivana po ceni od 220 din/kg. Otkupna cena krava za klanje iznosila je 150 din/kg.

Najčešća otkupna cena teladi SM rase do 160 kilgrama iznosila je 340 din/kg u klanicama na području Braničevskog okruga. Tovna junad preko 480 kilograma otkupljivana su najčešće po ceni od 230 din/kg, a krave za klanje po ceni od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je cena teladi iznosila 330 din/kg, dok je kod krava za klanje SM rase iznos bio od 140 din/kg.

U klanicama na području Južno-bačkog okruga nije bilo promene otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma. Cena se kretala od 220 din/kg.

U Obrenovcu je tokom protekle sedmice zabeležena prodaja ženske teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 350 din/kg. Izostala je ponuda tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

U Nišu je protekle sedmice izostala prodaja goveda na pijaci žive stoke. Vršen je jedino otkup  tovnih bikova preko 500 kilograma po ceni od 230 din/kg.

Otkupne cene teladi do 160 kilograma, tovne junadi preko 480 kilograma i krave za klanje bile su nepromenjene u odnosu na prethodnu nedelju u klanicama na području Pirotskog okruga.

Cene svinja

Na stočnoj pijaci u Čačku obe kategorije prasadi bile su skuplje, cena je varirala od 240 do 250 din/kg u zavisnosti od telesne mase grla.

Zabeležen je rast otkupnih cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma i krmače za klanje u klanicama na području Južno-banatskog okruga. Kod tovljenika cena se kretala od 160 din/kg, a kod krmača za klanje od 130 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pančevu došlo je do pada prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 270 din/kg.

Klaničari sa područja Podunavskog okruga su otkupljivali tovne svinje od 80 do 120 kilograma po višim cenama u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 155 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je na prosečnom nivou.

U klanicama na području Nišavskog okruga zabeležen je rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 190 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan. Na pijaci žive stoke je ista kategorija prasadi bila skuplja u odnosu na prethodni period.

Najčešća otkupna cena prasadi od 16 do 25 kiograma iznosila je 240 din/kg u klanicama na području Braničevskog okruga. Cena tovnih svinja varirala je od 140 do 150 din/kg u zavisnosti od telesne mase i kvaliteta. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu nije bilo promene u pogledu cena u odnosu na prethodni period.

U Obrenovcu je zabeležena je nešto slabija ponuda prasadi do 15 kilograma na stočnoj pijaci. Dominirao je iznos od 250 din/kg. U prodaji je bio manji broj prasadi od 16 do 25 kilograma, po ceni od 250 din/kg. Nastavljen je trend dosta slabe prodaje. Zabeležena je ponuda nekoliko tovljenika preko 120 kilograma. Cena se kretala od 140din/kg, što ukazuje na pad cene.

Cene ovaca i koza

Jagnjad i jarad bila su skuplja u odnosu na prethodni period na pijaci žive stoke u Nišu. Cena jagnjadi je iznosila od 330 din/kg, a jaradi od 200 din/kg.

Rast cene jagnjadi na 330 din/kg zabeležen je u nedeljli za nama i na pijaci žive stoke u Čačku.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu zabeležen je pad prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 280 din/kg.

Klanice sa područja Braničevskog okruga su protekle sedmice vršile otkup jagnjadi po ceni od 270 din/kg. Kod šilježadi je zabeležen iznos od 200 din/kg, dok je najčešća otkupna cena ovaca iznosila 110 din/kg.

Dviske su bile skuplje u odnosu na prethodni perioid na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Koštale su 160din/kg.

Jagnjad su protekle sedmice bila jeftinija na stočnoj pijaci u Smederevu, cena se kretala od 300 din/kg. Pored njih niža je bila dominantna cena šilježadi i iznosila je 220 din/kg. Prodajna cena ovaca bila je na prošlonedeljnom nivou.

Slabija ponuda jagnjadi bila je u odnosu na protekli period na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Cena se kretala od 320 din/kg. U klanicama u okolini Pirota vršen je otkup jagnjadi po ceni od 300 din/kg.

Cena stočne hrane

Lucerkino seno u balama bilo je skuplje tokom protekle sedmice na gazdinstvima u okolini Požarevca. Cena je iznosila 18 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta cene stočnog brašna na 26 din/kg.

Na pijaci u Požarevcu jeftiniji je bio kukuruz u odnosu na prethodni period. Zabeležen je i pad cene lucerkinog sena u balama i stočnog ječma na 18 din/kg na gazdinstvima u okolini Smedereva.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu je poskupeo stočni ječam. Cena se kretala do 23 din/kg.

U silosima na području Beograda skuplja je bila pšenica u rinfuzu.

U Nišu i okolini mogao se pazariti kukuruz, okrunjen prirodno sušen po ceni od 22 din/kg i pšenica po ceni od 20 din/kg. Ponuda je bila na prosečnom nivou.

Pad prodajne cene stočnog ječma upakovanog u džakove zabeležen je na gazdinstvima u okolini Pančeva. Cena je iznosila 22 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta cene kukuruza na 20 din/kg.

Na području Sombora su u nedelji za nama bili jeftiniji kukuruz, pšenice, stočni ječam i suncokret u zrnu. Za razliku od njih viša je bila cena sojinog zrna.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.