Cene stoke i stočne hrane za period 11-15.05.2018.

Cene stoke i stočne hrane za period 11-15.05.2018.

Tokom protekle nedelje zabeležen je rast otkupne cene teladi u klanicama na području braničevskog okruga, dok su prasad bila jeftinija u Novom Sadu i Smederevu.

Cene krava

Otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u klanicama na području braničevskog okruga. Dominirao je iznos od 340 din/ kg. Otkupne cene ostalih kategorija goveda zadržale su se na prošlonedeljnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu, protekle sedmice, bila je viša dominantna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma. Za razliku od njih niža je bila prodajna cena teladi telesne mase do 160 kilograma SM rase.

Pad otkupne cene teladi SM rase zabeležen je u klanicama na području šumadijskog okruga. Dominirao je iznos od 350 din/kg.

Klaničari sa područja podunavskog regiona po višim su cenama otkupljivali tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma. Dominirao je iznos od 250 dn/ kg. Broj otkupljenih grla bio je na zavidnom nivou.

U klanicama na području južnobačkog okruga evidentiran je otkup cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 220 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Najčešća otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 450 din/kg u klanicama na području raškog okruga. Za otkupljene tovne bikove SM rase, telesne mase preko 500 kilograma plaćali su 250 din/ kg, a za krave za klane SM rase iznos od 180 din/kg.

Cene svinja

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, protekle nedelje bila su jeftinija na pijaci žive stoke u Novom Sadu. Dominirao je iznos od 280 din/kg.

Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u klanicama na području Smedereva. Dominirao je iznos od 260 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan. Na stočnoj pijaci u Smederevu bile su niže dominantne cene obe kategorije prasadi.

Otkupna cena tovnih svinja grla telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području braničevskog okruga.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je, takođe, bila niža cena ove kategorije svinja. Klaničari sa područja južno-banatskog okruga po višim su cenama otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominirao je iznos od 155 din/ kg. Obim otkupljenih grla bio je dosta dobar.

Skuplja je bila ova kategorija tovnih svijna i na pijaci žive stoke u Pančevu protekle nedelje.

Rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležen je tokom druge nedelje maja i u klanicama na području Niša. Dominirao je iznos od 200 din/kg.

Obe kategorije prasadi bile su skuplje u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Čačku. Kod grla do 15 kilograma dominirao je iznos od 350 din/kg. Najčešća prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 330 din/kg.

Rast otkupne cene prasadi zabeležen je u klanicama na području šumadijskog okruga.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada dominantnih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje.

Cene ovaca i koza

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do pada cene jagnjadi u odnosu na perthodni period. Dominirao je iznos od 300 din/kg.

U Smederevu je evidentiran pad cena jagnjadi,  šilježadi i ovaca na pijaci žive stoke. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 280 din/kg, šilježadi 200 din/kg i ovaca 150 din/kg.

Protekle sedmice je na stočnoj pijaci u Nišu zabeležen pad dominantnih cena jagnjadi na 320 din//kg, ovaca na 150 din/kg i koza na 110 din/kg.

Najčešća otkupna cena jagnjadi bila je 280 din/kg u klanicama na području nišavskog okruga.

Pad otkupne cene ovaca evidentiran je tokom druge sedmice maja u klanicama braničevskog okruga. Dominirao je iznos od 100 din/kg.Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Uprkos slabijoj ponudi jagnjadi, u odnosu na pretodnu sedmicu, na stočnoj pijaci u Obrenovcu dominantna cena je zadržala iznos od 300 din/kg. Slabija je bila ponuda dviski i šilježadi, a dominirala je cena od 220 din/kg. Slaba ponuda ovaca koje su se najčešće mogle pazariti po ceni od 160 din/kg. Iako je kod ovnova za priplod cena varirala od 16.000 do 18.000 dinara po grlu dominirao je iznos od 16.000 dinara.

Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja na pijaci žive stoke u Čačku. Dominirao je iznos od 300 din/kg. Broj prodatih grla bio je dosta dobar.

Cena stočne hrane

U silosima na području Beograda evidentiran je pad dominantne cene pšenice u rinfuzu.

Pad prodajne cene stočnog ječma i rast cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog upakovanih u džakove evidentiran je u nedelji za nama na pijaci u Čačku. Kod oba proizvoda je dominirao iznos od 25 din/kg.

Pad cene pšenice zabeležen je teritoriji grada Niša, a dominirao je iznos od 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva zabeležen je pad cene kukuruza okrunjenog prirodno sušenog i pšenice upakovanih u džakove. Kod oba proizvoda je dominirao iznos od 18 din/kg. U maloprodajnim objektima, takođe, je bila jeftinija pšenica u odnosu na prethodni period. Na pijaci u ovom gradu evidentiran je rast dominantne cene stočnog ječma na 25 din/kg.

Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije na gazdinstvima u okolini Požarevca i na pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 15 din/kg. Sojina sačma bila je jeftinija u maloprodajnm objektima, pošto je dominirao iznos od 84 din/kg.

Na području Smedereva su protekle sedmice bile niže cene kukuruza, sojine sačme i pšenice. Za razliku od njih viša je bila cena stočnog ječma.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.