Seoski turizam povećava prihode domaćinstava

Seoski turizam povećava prihode domaćinstava

U ruralnim područjima ne može se živeti samo od poljoprivrede, a tada je seoski turizam od ogromnog značaja. Bavljenje seoskim turizmom povećava prihod seoskih domaćinstava, a unapređuje se i turistička ponuda nekog područja. Da bi videli kako to funcioniše u drugim zemlja Evropske unije, neki Mitrovčani obišli su Sloveniju, Austriju i Republiku Srpsku, navodi se u saopštenju Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice.

Seoski turizam - © Agromedia 


“Prvi dan putovanja proveli smo u Austriji u Štajerskoj pokrajini, gde smo posetili dva domaćinstva, jedno koje pravi tradicionalna hladna jela i gostinsku kuću koja se bavi vinskim i izletničkim turizmom. Zatim smo posetili imanje u Sloveniji koje je okruženo vinogradima, gde smo probali vina i fermentisane napitke od grožđa. U Republici Srpskoj smo posetili seosko turističko domaćinstvo porodice u Kozarskoj Dubici. I tu se prave kvalitetna bela vina, pored kuće i prelepog dvorišta prostire se dva hektara vinograda, a na trpezi se nude domaći specijaliteti koji se nabavljaju od meštana okolnih sela”
, objašnjava Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice.

Seoski turizam Austrije, ugrožen je time što većina stranih turista uglavnom posećuje Salcburg ili Beč, vrlo atraktivne turističke destinacije. Seoski turizam južne i jugoistočne Austrije – Štajerska pokrajina koju su Mitrovčani imali prilike da posete, sličan je seoskom turizmu Slovenije, jer su slične i geografske odlike, objašnjava se u saopštenju.

Seoski turizam - © Agromedia

Slovenci su državnim merama unapređenja seoskog turizma krenuli sedamdesetih godina prošlog veka, danas su od zemalja bivše Jugoslavije najviše napredovali u ovoj oblasti, i mnogi ih porede sa Italijom i Francuskom, koji su lideri u ovom domenu.

Slovenci su vrlo dobro umrežili sve subjekte ruralnog turizma, ne samo seoska domaćinstva, nego i proizvođače tradicionalnih jela i proizvoda tipičnih za Sloveniju, kilometre planinarskih staza i vinskih puteva, hektare voćnjaka i vinograda, i mnogo napora usmerili u promociju turističke ponude ruralnih krajeva.

Takođe, na regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou, razvili su asocijacije vlasnika seoskih domaćinstava, gde jedni na druge ne gledaju kao na konkurenciju, nego zajednički nastupaju boreći se za svoj status u društvu, i zajedno sa predstavnicima državnih organa predlažu i donose relevantna zakonska rešenja.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.