Učeničke zadruge PODSTREK đacima

Učeničke zadruge PODSTREK đacima

Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog udruženja saveza Srbije, otkrio nam je šta ključ uspeha u udruživanju kao i kakve sve pogodnosti donose učeničke zadruge.

,,Ključ uspeha je neko zajedništvo. Jeste zadruga ali opet je zajedništvo u toj saradnji je počelo od tih zadrugara poljoprivrednika, stručnih lica u lokalnoj samoupravi, poljoprivredne stručne savetodavne službe u okviru Ministarstva poljoprivrede i na čelu sa zadružnim savetima.”, kaže Nikola Mihailović

80% zadruga čine zemljoradničke zadruge ali pored njih postoje i neke nove, kao što su učeničke zadruge. Škola može da osnuje učeničku zadrugu sa ciljem podsticanja razvijanja pozitivnog odnosa učenika prema radu i profesionalne orijentacije, povezivanja nastave sa svetom rada, razvijanja svesti o odgovornosti za preuzete obaveze, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu i preduzetništvu. Nikola je u razgovoru sa nama istekao koliko je bitno da se đaci uče zajedništvu.

,,Bitno je da se đaci od početka uče tom zajedništvu i obliku privređivanja koji čini zadruga, nevezano za školu koju pohađaju.”, istakao je Mihailović

Delatnost učeničke zadruge je deo obrazovno-vaspitnog rada. One škole koje imaju finalni proizvod preko učeničke zadruge mogu i da ga plasiraju.

,,U neka davna vremena bile su učeničke zadruge koje su skupljale stare hartije, plastične flaše…i na taj način sebi obezbedile prihod i odlazak na ekskurzije. Od svog rada osetili su neku dobrobit tako da je to dobra stvar.”, zaključuje Nikola

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica