Zemlje porekla robe veoma važne pri konkurisanju za IPARD

Zemlje porekla robe veoma važne pri konkurisanju za IPARD

Jedan od uslova za ostvarivanje prava na povraćaj novca iz IPARD fondova, je poreklo robe. Za nabavku robe postoji spisak prihvatljivih zemalja ali i izuzetak kada se to ne primenjuje.

 

Ilustracija: Nova mašina - © Pixabay

 

Ako vrednost robe bez poreza na dodatnu vrednost, koja je predmet nabavke u zahtevu za odobrenje projekta, prelazi prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka, koji se utvrđuje u skladu sa regulativom Evropske komisije broj 2913/92 na dan raspisivanja konkretnog javnog poziva, ta roba treba da potiče iz zemlje sa Liste prihvatljivih zemalja. 

Kada je poreklo robe u pitanju prihvatljive zemlje su: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis i Ukrajina i Palestina.

Ako je vrednost robe koja je predmet nabavke ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka, ne primenjuje se navedeni uslov u pogledu porekla robe, i roba može biti nabavljena i u nekoj drugoj zemlji koja nije na Listi prihvatljivih zemalja.

Trenutno prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka iznosi 100.000 evra, i isti se utvrđuje na dan raspisivanja konkretnog Javnog poziva. Pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta treba proveriti koliki je prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka.

Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.

Izvor:  Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor:  Dipl. inž. Živko Stefanović PSSS ”Poljosavet” Loznica

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica