Porodica koja je donela poljoprivrednu proizvodnju u Banat

Porodica koja je donela poljoprivrednu proizvodnju u Banat

U selu Ečka nedaleko od Zrenjanina, svoj dom je pre mnogo godina izgradila porodica čija je misija bila da pokrenu organizovanu poljoprivrednu proizvodnju u ovom delu Banata. Putujemo kroz vreme i otkrivamo šta su sve uradili za razvoj poljoprivrede ovog kraja.

Kaštel Ečka ©Agromedia

 

Ečka se nalazi u Banatu, u blizini Zrenjanina koji je nekada bio jedan od važnih industrijskih centara u Srbiji. Ova teritorija je sve do 1717. godine bila pod turskom vlašću, da bi kasnije prešla pod okrilje Austro – Ugarske.

Zemljište ove teritorije je bilo močvarno, čemu je doprinela i blizina 3 reke: Begeja, Tise i Tamiša. Baš zbog tih uslova bilo je gotovo nemoguće baviti se poljoprivredom. Na velikoj aukciji, ovu teritoriju kupuje plemić Lukač Lazar i time počinju svi poljoprivredni radovi u ovom selu. On je otkupio 30.000 jutara močvarne zemlje, uz obavezu da izvrši meliorizaciju. Tako počinje agrarna istorija Ečke i ovog dela Banata.

Jedan od POSLEDNJIH pastira na severu Banata!

Porodica Lazar se nastanila u ovim krajevima: Lukač je izgradio dvorac (Kaštel) za njegovu porodicu, koji postaje centar svih dešavanja u ovom kraju, a kasnije biva adaptiran u hotel kako funkcioniše i danas, pod nazivom „Kaštel Ečka“.

Dvorac porodice Lazar ©Agromedia

 

Čim se nastanio u ovom selu, Lukač kreće sa isušivanjem močvarnog tla u cilju pravljenja pašnjaka. Njegova namera je bila pokretanje stočarske proizvodnje, a to je i uspeo da ostvari. Svaka porodica u selu dobija zemlju za obrađivanje i poljoprivreda kreće da oživljava.

Nakon smrti plemića, imanje nasleđuje njegov najstariji sin koji dovodi proizvodnju do vrhunca: imao je jednu od najvećih ergela sa 150 rasnih konja. Priča se da je imao 70 pulina koji su čuvali stoku, a i da je na njegovom imanju radilo oko 3.000 radnika!

Izgrađen je silos za žito i vodeni mlin, za koji je specijalno odvojen tok Begeja. Ovaj mlin sa osmatračnicom na vrhu i danas se može videti u selu, a bio je u vlasništvu lokalne zadruge i radio sve do 1997. godine.

Slaninijada u Kačarevu – najmasnijem selu u Srbiji

Mlin ©Agromedia

 

Sledeći Lukačev sin koji nasleđuje imanje okreće se drugim granama poljoprivrede, pa je bio poznat po tome što je bečkom dvoru isporučivao cveće i povrće čak i u sred zime! Napredak porodice Lazar zaustavlja se kada je poslednji sin Lukača Lazara odbio da preuzme imanje nakon smrti starijeg brata.

Tako se razvoj poljoprivrede u ovom kraju usporava, ali ostaje priča o plemićima koji su pokrenuli proizvodnju i radove u ovom delu Banata.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.