Agrarni budžet Valjeva veći za osam miliona dinara: Akcenat na mladim poljoprivrednim gazdinstvima i bračnim parovima

Agrarni budžet Valjeva veći za osam miliona dinara: Akcenat na mladim poljoprivrednim gazdinstvima i bračnim parovima

Agrarni budžet grada Valjeva ove godine težak je 68 miliona dinara, od čega je 60 miliona dinara namenjeno za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U odnosu na prošlu godinu budžet je veći za osam miliona dinara.

Foto:Agromedia

Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2021. godinu koji sprovodi „Agrorazvoj – valjevske doline“, kao i ranijih godina najviše novca, čak 33, 2 miliona dinara, daje za nabavku priplodnih grla mlečnih rasa goveda, ovaca i koza, kupovinu poljoprivredne mehanizacije, mašina i opreme, podizanje novih ili obnavljanje višegodišnjih zasada voća, zatim opreme za pčelarstvo, plastenika, sistema za protivgradnu zaštitu.

Novi bračni parovi mogu računati na maksimalan iznos podsticaja

Podsticaji su ove godine namenjeni za podršku organskoj proizvodnji, zadrugama i udruženjima u oblasti poljoprivrede, za održivo korišćenje šumskih resursa i izradu metaboličkih profila kod domaćih životinja.

Valjevski poljoprivrednici i ove godine mogu da konkurišu za kreditnu podršku, oni koji se bave govedarskom proizvodnjom moći će da konkurišu za regrese za veštačko osemenjavanje umatičenih i neumatičenih krava, a voćari imaju mogućnost da dobiju povraćaj novca ukoliko se odluče za nabavku mehanizacije i opreme za preradu voća.

Proteklih godina dobro se pokazala mera besplatnih agrohemijskih analiza koja će biti realizovana i tokom ove godine, odnosno uzorkovanje i hemijske analize poljoprivrednog zemljišta N- min metodom, na osnovu čega će proizvođačima biti raspodeljena sredstva za agromeliorativnu meru – kalcizaciju.

„Akcenat smo ove godine stavili na mlada poljoprivredna gazdinstva i na nove bračne parove koji su odlučili da ostanu da žive na selu i da se bave poljoprivredom, za šta je izdvojeno 10 miliona dinara. Kod podrške vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava, starosti do 40 godina, planirano je da oni u realizaciji projekta učestvuju sa 30 odsto sredstava dok je podrška grada 70 procenata od ukupne vrednosti“ , najavljuje Dragutin Kuzmanović, direktor ‘’Agrorazvoj – valjevske doline’’.

On dodaje da sa druge strane mladi bračni parovi, odnosno oni koji su sklopili brak tokom ove godine, bilo da se odluče za nabavku voćnih sadnica, priplodnih junica, poljoprivredne mehanizacije ili neke druge opreme mogu računati na maksimalan iznos podsticaja odnosno povraćaj novca je u stopostotnom iznosu vrednosti investicije.

Ove godine plan je da 1.500 proizvođača  iskoriste podsticajna sredstva

Prošle godine valjevskim poljoprivrednicima je kroz razne vidove podsticaja isplaćeno nešto više od 48,4 miliona dinara. Ova sredstva iskoristila su 1.403 registrovana poljoprivredna gazdinstava, što je za 73 manje nego 2019. godine.


Foto:Agromedia

U okviru podsticajnih mera poljoprivrednicima je tokom 2020. godine pružena kreditna podrška, besplatno osemenjavanje krava, vršen povraćaj sredstava prilikom nabavke mašina, opreme, junica, sadnica, plastenika, opreme za navodnjavanje, zatim pomoć udruženjima u oblasti poljoprivrede.

Takođe, podeljeno je 73 tone sredstava za kalcifikaciju zemljišta u cilju popravke kiselosti poljoprivrednog zemljišta, pružena je podrška mladima u ruralnim područjima, proizvođačima organske hrane, omogućena besplatna sinhronizacija estrusa kod ovaca, kao i besplatna izrada metaboličkih procesa kod krava.

„Od poljoprivrednika sa kojima ”Agrorazvoj – valjevske doline” ima sklopljene ugovore o zanavljanju stada preuzeto je 516 grla jagnjadi koja su raspoređena na 30 novih držalaca. Od držalaca krava i teladi u tovu u 2020. godini preuzeto je 30 teladi. U novcu je naplaćeno 4.789 kilograma jegnjećeg i 5.031 kilogram telećeg mesa i ta sredstva će biti iskorišćena za nabavku novih grla tokom ove godine“, kaže Kuzmanović.


Ove godine u skladu sa Programom podsticaja plan je da 1.500 poljoprivrednih proizvođača iskoristi podsticajna sredstva, rekao je naš sagovornik. Što se tiče stočnog fonda od postojećih držalaca planirano je preuzimanje 800 grla jagnjadi i 50 grla teladi za tov, delom u živoj stoci, delom u novčanim uplatama i putem izvršitelja, gde se očekuje naplata od dva miliona dinara.

Za preuzetu stoku biće potpisani ugovori sa novim držaocima.
Prema njegovim rečima, za sedam miliona dinara, odnosno od sredstava koja su prethodnih godina naplaćena od držalaca koji su svoju ugovornu obavezu izmirili u novcu, biće nabavljena umatičena priplodna grla.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica