Author: Dejan Davidović, Novinar

Duže od jedne decenije u ovom poslu. Autor brojnih reportaža i informativnih priloga u televizijskim emisjama, među kojima je dominantno mesto zauzimala poljoprivreda. Mislim da svaki proizvođač hrane, pa i onaj najmanji, zaslužuje da se o njemu govori i piše.