Kako se rešiti malinine mušice

Kako se rešiti malinine mušice

Malinina mušica galica – jedna je od štetočina koja se može naći kako u zasadima maline tako i zasadima kupine. Hemijsko suzbijanje ove štetočine otežano je jer su odrasle jedinke aktivne za vreme cvetanja biljke. 

 

Zasad maline - © Pixabay

Malinina mušica galica (Lasioptera rubi) je štetni insekt koji pored štete na malinama, nanosi štetu i na zasadima kupine. Poznata je pod nazivom još i malinina muva galica.

 

Trendovi, proizvodnja i cena maline od 1962. godine do danas

Problem predstavlja to što su ovi insekti aktivni tokom perioda kada malina cveta. Larve se sa druge strane nalaze unutar stabljika pa se na njih ne može delovati.

8 voćaka koje sadrže malu količinu šećera

Karakteristike štetočine i napada:

 

  • prezimljava odrasla larva u galama
  • jedna generacija godišnje
  • formiraju specifična oštećenja u vidu gala na pojedinim organima biljke
  • imago se ne hrani i živi kratko
  • ženka polaže jaja u cvetne pupoljke maline u vreme odvajanja kruničnih listića.
  • mlade larve se ubušuju u izdanak, gde se obrazuje gala koja se pogrešno može identifikovati kao oštećenje nastalo usled mraza.
  • suzbijanje se svodi na odstranjivanje obolelih delova i njihovo uništavanje

 

Suzbijanje

 

Suzbijanje ove štetočine je otežano jer se hemijske mere ne mogu obaviti, obzirom da su odrasli insekti aktivni u periodu cvetanja maline. Praktično, jedina prava mera je uklanjanje obolelih izdanaka i njihovo spaljivanje pre eklozije imaga.

Proizvodnja organske maline – Obratite pažnju na agrotehničke mere

Zasadi kod kojih je tokom ranijih vegetacija bila zastupljena muva galica mogu se tretirati neposredno pre cvetanja, a sredstvo se nanosi pri dnu izdanka, da bi se suzbili odrasli insekti po pojavljivanju u proleće.

 

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Gošić Slobodan PSSS Šabac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.