Delegate – novo rešenje za sigurnu zaštitu voća

Delegate – novo rešenje za sigurnu zaštitu voća

Delegate™ 250 WG je insekticid nove generacije koji sadrži 250 g/kg aktivne materije spinetoram. Ova aktivna materija je druga iz grupe spinozina. Spinozini predstavljaju jedinstvenu grupu insekticida kompanije Dow AgroSciences, čiju osnovu čini preko 1.500 različitih spinozina nastalih fermentacijom zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Hemijskom modifikacijom dva spinozina (forme J i forme L) stvoren je spinetoram.

 Preparat Delegate 250 WG - © Agromarket

Proizvod Delagate 250 WG obezbeđuju efikasniju i dugotrajniju kontrolu velikog broja štetnih insekata koji pripadaju redovima Lepidoptera, Thysanoptera, Diptera i nekih Coleoptera u velikom broju različitih kultura.

Delegate 250 WG kroz dvojno delovanje – kontaktno i digestivno deluje na sve razvojne faze štetočina, a posebno se ističe izuzetno brza larvicidna aktivnost. Ukratko, izrazito brzo početno ali i dugotrajno delovanje.

Uz ove preparate povećava se procenat prvoklasnih jabuka

Suzbijanje jabukinog smotavca - ©

Po mehanizmu delovanja modulator acetil holin receptora, Delegate 250 WG je svrstan u IRAC grupu 5 i odlično se uklapa u program antirezistentne strategije. Nije zabeležena ukrštena rezistentnost sa drugim insekticidima iz grupe spinozina.

Insekticid Delegate 250 WG je registrovan za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke u dozi od 0,3-0,4 kg/ha, i kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu kruške u istoj dozi, 0,3-0,4 kg/ha. Karenca proizvoda iznosi 7 dana.

U fazi precvetavanja breskve obavezna zaštita od vaši!

Suzbijanje kruškine buve - © Agromarket

Delegate™ 250 WG se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim osobinama. Zbog izrazito malog ili zanemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primenjuje u programima integralne zaštite. Jednom rečju, Delegate 250 WG odlikuje:

  • Visoka efikasnost suzbijanja jabukinog smotavca i kruškine buve
  • Izrazito brzo početno ali i dugotrajno delovanje
  • Male doze primene uz minimalan uticaj na životnu sredinu
  • Jedinstven mehanizam delovanja bez pojave ukrštene rezistentnosti
  • Povoljan ekotoksikološki profil sa minimalnim uticajem na korisne organizme
  • Idealno rešenje za integralnu zaštitu bilja
  • Kratka karenca, odnosno upotreba insekticida Delegate 250 WG proizvođačima jabuke i kruške osigurava: isplativost, sigurnost i održivost.
Sponzorisani članak
Ulica: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac
Telefon: 034 308 000
Fax: 034 308 000
E-mail: marketing@agromarket.rs
Web adresa: www.agromarket.rs


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica