Održavanje zemljišta u zasadu leske – Mašinska kontrola korova

Održavanje zemljišta u zasadu leske – Mašinska kontrola korova

Proces kontrole korova na plantažama lešnika je veoma važan, ali nije tako jednostavan. Zato je kompanija AGRISERBIA pripremila ovaj video sa ciljem da proizvođačima lešnika prikaže proces kontrole korova na plantaži.

Korovi u zasadima su jedan od faktora smanjenog rasta i razvoja leske. Uklanjanjem korova obezbeđuje se više hrane i vode za gajenu biljku. Takođe smanjuje se mogućnost pojave bolesti. U ovom video prilogu kompanija AGRISERBIA će prikazati neki od najčešćih načina kontrole korova u zasadima leske.

Mašine za kontrolu korova u redu

Kvalitetno održavanje za sada podrazumeva ispravnu mehanizaciju za obradu zemljišta. Pre upotrebe priključne mašine ovog tipa potrebno je proveriti:

 1. Nivo hidrauličnog ulja na svim meračima
 2. Rad pokretnih delova mašine

 

Mašine ovog tipa se koriste za kontrolu korova unutar redova, i za finu obradu tla radi očuvanja vlage zemljišta. Specifičan način rada mašine omogućava upotrebu razlićitih priključnih radnih tela kao što su freza – roto drljača – tanjirača.

Mašine za kontrolu korova – germinator

Obrada zemljišta između redova podrazumeva sedeće:

 1. Uklanjanje korova
 2. Usitnjavanje zemljišta radi očuvanja vlage
 3. Ravnanje zemljišta

 

traktor u zasadu leske iz drona


Da bi se postigao željeni efekat obrade, bezbedan rad i duži vek trajanja mašine potrebno je:

1. Redovno kontrolisati motičice

 • pritegnuti navrtke nosača i motičica
 • zameniti ih ukoliko su oštećene
 • izvršiti oštrenje ukoliko se istupe

 


2.Proveriti da li su svi pokretni delovi mašine podmazani (ukoliko nisu, treba izvršiti podmazivanje rotora preko mazalica)

3.Proveriti ispravnost rada hidrauličnih delova


Najbolji efekat obrade se dobija pri brzini kretanja od 8 do 10 km/h. Dubina obrade ne bi trebalo da bude veća od 5 do 7 cm. Za jednu smenu može da se obradi 25 ha, u zavisnosti od širine zahvata germinatora.

Mašine za kontrolu korova – malčeri

U zasadima malčeri se koristi za kontrolu korova i za košenje zatravljenih površina u redu i međuredu. Kontrola ispravnosti mašina i priprema za rad se sastoji u sledećem:

 • Kontrolu svih pokretnih delova vršiti kada je traktor ugašen
 • Osigurati zaštitu karadana od pomeranja
 • Priključiti crevo za hidrauliku i proveriti nivo hidrauličnog ulja
 • Podmazati i proveriti sve pokretne delove mašine
 • Proverite sve noževe

 

U toku sezone malčeri se koristi 5 do 6 puta u zavisnosti od porasta korova. Radni učinak zavisi od radnog zahvata i brzine kretanja. Postavljanje usitnjenih biljnih ostataka u zasadu pozitivno utiče na sadržaj organske materije u zemljištu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica