Svet poljoprivrede Prodavnica

STOČNA HRANA: Krompirov skrob NOVI SASTOJAK u peletima

Novo vezivo za pelete stočne hrane, napravljeno od modifikovanog krompirovog skroba, stvara pelet boljeg kvaliteta i čini da stočna hrana ima lako svarljivu energiju. Farmeri i stručnjaci iz Danske otkrili su specijalan način za pretvaranje krompirovih proteina i skroba u izuzetno korisne proizvode koji se mogu koristiti u hrani za ljude, stoku i kućne ljubimce.  

usev-krompiraUsev krompira - ©Pixabay

U danskoj kompaniji KMC, u odeljenju za ishranu stoke i kućnih ljubimaca, uveliko se radi na novoj primeni krompirovog skroba. Prema rečima njenih stručnjaka, modifikuju krompirov skrob tako da on postane visoko svarljiv izvor energije, idealan za ishranu prasadi. Cilj je da se podstakne rast, uz izbegavanje nesvarenog viška skroba kako bi se podržali idealni uslovi creva.

Međutim, pored ovog otkrića, uvideli su da je ovaj sastojak takođe odlično vezivo za pelete i da pruža mnoge druge benefite.

Manje gubitaka i veća hranljivost

Želja ove kompanije je da razvije novo vezivo za pelete i tako pomogne mlinovima stočne hrane u sprečavanju gubitka hranljivih materija tokom obrade i skladištenja, kao i bolju kontrolu nad vlagom.

Naime, za proizvodnju visokokvalitetnih peleta za stočnu hranu treba koristiti pravu kombinaciju pare i vode. Tako se 10 tona peleta za hranu uskladištenih u silosu može lako smanjiti za više stotina kilograma tokom 2 nedelje zbog isparavanja vode. Štaviše, ako peleti nisu pravilno vezani, može doć do nutritivnih i ekonomskih gubitaka u pogledu stočne hrane.

Međutim, kada se koriste hemijska veziva, ona nemaju nikakvu nutritivnu vrednost i zauzimaju važan prostor u receptu. To je takozvani prazni sastojak.

Sa druge strane, dodavanje vode može ovo sprečiti, ali većina opreme ne može da podnese mnogo dodatne vode i takođe zauzima vredan prostor u formulaciji hrane. Zbog toga mlinovi stočne hrane često dodaju hemijska veziva za pelete da kontrolišu ovaj proces.

A tu je problem u tome što hemijska veziva nemaju nikakvu nutritivnu vrednost i zauzimaju važan prostor u receptu. Dodavanje 1% hemijskog veziva za pelete znači da to morate da nadoknadite povećanjem energetske koncentracije hrane.

Upravo zato du danski farmeri iz KMC-a došli na ideju da primene nehemijsko vezivo za pelete koje dodaje hranljivu vrednost. Upotrebili su svoju stručnost za krompirov skrob i saznanje o upotrebi krompirovog skroba u hrani kao agenasa za želiranje i stabilizaciju.

Sve to zajedno dovelo je do nastanka novog nehemijskog veziva za pelete za industriju stočne hrane.

stočna-hrana-peletStočna hrana - ©Pixabay

Krompirov skrob bolji od hemijskih veziva

KMC je tokom ove godine izvršio ispitivanje i uporedio svoje novo vezivo za pelete sa uobičajeno korišćenim hemijskim vezivom za pelete (lignosulfonat).

Posmatrali su fizičku izdržljivost peleta i tvrdoću. A prvenstveni fokus je bio na sastavu, kako bi utvrdili raspodelu vlage i stanje želatinizacije skroba na različitim temperaturama obrade. Različite temperature su izabrane da oponašaju raznolikost unutar prerade hrane za životinje. Uz to korišćena je nova tehnologija mikroskopskog snimanja. To im je omogućilo da uoče u kom stepenu je skrob želatiniziran i kakav to efekat ima na pelet.

Dobili su dragoceno znanje o nivou hidratacije i kako pojedinačni agensi utiču na sposobnost vezivanja. Ispitivanje je pokazalo da je – u poređenju sa hemijskim vezivom – vezivo krompirovog skroba rezultiralo boljom distribucijom vlage i svetlijom bojom, što ukazuje na manje oštećenje toplotom i samim tim manji gubitak hranljive vrednosti.

Zanimljivo je i to da je naše vezivo na bazi krompirovog skroba dovelo do lakšeg čišćenja mašinerije nakon obrade (manje prašine) i manjeg trenja (što bi moglo dovesti do manje potrošnje energije).

Kvalitet peleta i dalji razvoj

Novo vezivo za krompir skrob je već na tržištu i izazvalo je interesovanje nekoliko velikih fabrika stočne hrane u Evropi, koji trenutno testiraju vezivo za svoje specifične uslove obrade. KMC takođe priprema naknadna ispitivanja u decembru 2021. kako bi se ispitalo još više parametara obrade.

Optimizacija prerade stočne hrane je veoma važna jer utiče na njen kvalitet i isplativost. Naime, u preradi možete lako oštetiti i izgubiti vredne hranljive materije koje poseduje stočna hrana.

„Cilj je da snabdevamo životinje svim neophodnim hranljivim materijama, dok istovremeno formulišemo isplativu ishranu.“, zaključan je stav stručnjaka KMC-a.

Komentari