Budite oprezni: Velike količine boba smanjuju kvalitet mleka kod krava

Budite oprezni: Velike količine boba smanjuju kvalitet mleka kod krava

Stočari koji u ishranu svojih mlečnih krava dodaju bob trebalo bi da budu oprezni. Naime, unošenje ovih hraniva sa visokim nivoom proteina smanjuje se kvaliteta mleka.

 

Ishrana muznih krava - © Agromedia

Kvalitet mleka svakako zavisi od brojnih faktora, koji nekada mogu biti i loše zdravstveno stanje krava. Glavni problem kod dodavanja veće količine boba u ishranu krava jeste visok sadržaj skroba. Iako ove kulture imaju umeren sadržaj sirovog proteina i sa svim odgovarajući nivo suve materije, oni takođe imaju relativno visok sadržaj skroba.

Ipak, uključivanje boba u ishranu preživara obično je ograničeno zbog uočenog rizika povezanog sa „antinutritivnim supstancama“ koje imaju potencijal da smanje unos i probavu. Takođe, ova namirnica u velikoj količini može da izazove smanjenje estrogena, što može negativno uticati na plodnost ovih životinja.

Ishrana muznih krava - © Agromedia

Istraživači iz Instituta za poljoprivredu i prehranu u Severnoj Irskoj (AFBI) uradili su eksperimente koji uključuju bob u ishrani krava. Tada su i otkrili da je sadržaj mlečne masti i proteina u mleku značajno smanjen kada se koristi više od 8 kg ove kulture dnevno. Neka prethodna istraživanja ovog instituta uključivala su hranjenje 4,7 kg zrna ove kutlure na dan u ishrani muznih krava srednje laktacije i nije bilo negativnih efekata na performanse.

Ipak ovo ne mora da bude uvek slučaj. Ovo takođe zavisi i od kombinacije i ishrane krava drugim kulturama i smešom koncentrata.

Prevelika količina i neadekvatna upotreba ove kulture može da izazove i problem kod svinja. Naime, bob se obično koristi u obrocima za mlađe svinje do 15%, a za svinje u tovu do 20%, jer veće količine mogu dovesti do smanjenja prirasta.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica