Herbicidima protiv korova za stabilne prinose

Herbicidima protiv korova za stabilne prinose

Korovi niču uporedo sa gajenim biljkama i predstavljaju konkurenciju usevu u pogledu životnog prostora, hranljivih materija, vode i svetlosti, zasenjuju gajene biljke, usporavajući njihov rast i razviće i time direktno utiču na smanjenje prinosa. Na velikom broju parcela posejan je i suncokret. Kako bi prinosi bili visoki i stabilni u periodu posle setve, a pre nicanja važno je suzbiti ih na vreme.

„Važno je iz razloga što je u prethodnom periodu bilo dosta padavina. Vlaga je prisutna u zemljištu, naravno uz skok temperature, svi prolećni korovi počinju da rastu i sada je izuzetno važno odraditi tretmane pre nicanja, kako bi očistili njive“, objasnio je Milan Sudimac.

Nakon setve useva suzbijanje korova se može vršiti primenom zemljišnih herbicida. Šta je najbolje rešenje za poljoprivrednike, kako da uspešno suzbiju sve širokolisne i travne korove?

Zaštita useva © Agromedia

„Kompanija Agromarket kada je u pitanju suncokret, za tretman posle setve, a pre nicanja preporučuje kombinaciju Mont i Terbis. Mont u dozi od 1,2 litre po hektaru, a Terbis u dozi od 1,3-1,5 litara. Doza preparata Terbis zavisi od mehaničkog sastava zemljišta“, preporučuje Sudimac.

Kako bi ova kombinacija bila uspešna, tamo gde su nešto prljavije njive, idealno je koristiti i Girasolin u dozi od 1l/ha. 

Ako na vreme suzbijemo sve korove, to ćemo svakako osetiti i kasnije u toku žetve.

„Ovi proizvodi apsolutno zaštite njive od korova, a naravno to znači da ćemo imati i veće prinose“, zaključio je on.

Za čiste njive i kasnije stabilne prinose zaštitite se od korova– ako i vaš izbor bude kombinacija preparata Mont i Terbis, nećete pogrešiti.

Sagovornik:

Dipl. inž. Milan Sudimac, Agromarket

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.