ORGANSKA PROIZVODNJA – ljubav i posao!

ORGANSKA PROIZVODNJA – ljubav i posao!

Uprkos tome što je organska proizvodnja u našoj zemlji prisutna dugi niz godina, još uvek nismo dovoljno upoznati sa ovim načinom proizvodnje. Organska proizvodnja, osim što predstavlja životno opredeljenje, može postati i način za samozapošljavanje. Upravo ovo je poruka koju naša sagovornica Dragica Ostojić prenosi srednjoškolcima koji dolaze na praksu na organsko poljoprivredno gazdinstvo Miodrag Radivojević Laf u Barajevu.
 

Đaci poljoprivredne škole u plasteniku © Foto: Julujana Mijajlović

 

Dragica se organskom proizvodnjom bavi pet godina, dok se Miodrag ovom proizvodnjom bavi dugi niz godina, čak i kada nije bilo zakonske regulative vezane za tu oblast. Na oko 7 hektara zemljišta, od čega je 1,5 hektara šume, proizvode razne vrste voća, povrća i žitarica. Zbog poštovanja plodoreda, žitarice i povrće se smenjuju. Veliki deo proizvodnje povrća odvija se u zatvorenom prostoru, u plastenicima. Od stoke gaje razne vrste živine, svinje, goveda i pčele.

 

Obrazovani poljoprivredni stručnjaci teško nalaze posao

Upravo u ovakvim uslovima, gde su zastupljene razne vrste biljaka i životinja, učenici Poljoprivredne škole iz Barajeva imali su priliku da tokom prethodne školske godine obavljaju praksu. „Od septembra prošle godine, pa do juna ove godine imali smo na praksi učenike prve i druge godine Poljoprivredne škole iz Barajeva. Nekada ih je bilo pet, a nekada po petnaest u grupi“, objašnjava naša sagovornica. 
 

Uzgoj organskog paradajza - © Foto: Julijana Mijajlović

Inicijator ove saradnje je Dragica, koja je takođe pohađala ovu školu. Njeno iskustvo je pokazalo da se nakon završene srednje poljoprivredne škole ne može naći posao u struci, kao i da je organska proizvodnja odličan način za samozapošljavanje. Jako je bitno istaći da na tržištu ima prostora za nove proizvođače.
 

Dragica Ostojić © Foto: Julijana Mijajlović

Prema rečima naše sagovornice, za uspostavljanje ove saradnje ima više razloga: „Od grada sam dobila na poklon edukaciju o organskoj proizvodnji i plastenik. Osećam da treba svoje znanje i ljubav prema ovom načinu proizvodnje da prenosim dalje. Tako će ova deca nakon završetka školovanja imati svoj posao, a mi ćemo dobiti nove proizvođače, sa kojima možemo sarađivati. Svi su rekli da će od sledeće školske godine opet doći.“

 

Aktivnosti prakse

U okviru ove prakse bilo je raznih vrsta aktivnosti. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa samim načinom organske proizvodnje, da rasađuju, pleve, učestvuju u nezi useva. Oni su se takođe upoznali i sa vođenjem knjige polja, koja predstavlja evidenciju o proizvodnji, nezi useva, navodnjavanju, berbi. Na kraju je Dragica pripremila za njih radionicu u kojoj su simulirali prodaju organskih proizvoda na pijaci. Tokom prakse svi učenici su takođe imali priliku da uživaju u degustaciji organskih proizvoda.
 

Mislim da je najbolji model za organizaciju organske proizvodnje da jedna ruka proizvodi i prodaje proizvode, što i prenosim svojim učenicima.

Međutim, ovo nije prvi put da je naša sagovornica učestvovala u edukaciji mladih ljudi. Na Dan planete zemlje, 22. aprila u osnovnoj školi u Barajevu, Dragica je đacima pričala o uticaju organske proizvodnje na zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi.

 

Uzgoj organskih proizvoda - © Foto: Julijana Mijajlović

Na kraju razgovora naša sagovornica dodaje: „Naša vrata su otvorena za sve zainteresovane: potrošače, volontere, studente. Mi imamo poseban odnos sa potrošačima. Zbog toga mislim da je najbolji model za organizaciju organske proizvodnje da jedna ruka proizvodi i prodaje proizvode, što i prenosim svojim učenicima.“

 

Sagovornica: Dragica Ostojić iz Barajeva
Foto: Julijana Mijajlović

 

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica