Cene stoke za period 07-11.07.2017.

Cene stoke za period 07-11.07.2017.

Krave za klanje i jagnjad bila su skuplja tokom protekle nedelje, ali su tovne svinje i krmače jeftinije.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu došlo je do rasta prodajne cene krava za klanje u odnosu na prethodni period. Dominirala je cena od 160 din/kg. U klanicama na području Podunavlja zabeležen je pad otkupne cene teladi simentalske rase do 160 kilograma na 370 din/kg. Nije bilo promena u kategoriji tovnih bikova i krava za klanje u odnosu na proteklu sedmicu. Kod bikova je dominirao iznos od 230 din/kg, a kod krava za klanje iznos od 150 din/kg. Klanice na području Beograda su otkupljivale tovne bikove simentalske rase teže od 500 kilograma po ceni od 240 din/kg, dok je kod grla iste kategorije ali holštajn frizijske rase dominirao iznos od 220 din/kg.

Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 170 din/kg. U klanicama na području Šumadije zabeležen je pad otkupne cene tovnih svinja iste telesne mase. Za razliku od njih, viša je bila cena prasadi od 16 do 25 kg. Otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su niže u klanicama na području Beograda. Pad prodajnih cena prasadi, tovnih svinja i krmača za klanje evidentiran je protekle sedmice i na pijaci žive stoke u Somboru. Kod prasadi je dominirao iznos od 240 din/kg. Tovne svinje su u zavisnosti od kategorije prodavane po ceni od 160 do 170 din/kg, dok je kod krmača za klanje dominirao iznos od 110 din/kg.

Rast prodajne cene koza evidentiran je na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirao je iznos od 125 din/kg. Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja na pijaci žive stoke u Smederevu i najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/kg. Pad dominantne cene ovaca na 140 din/kg zabeležen je protekle sedmice na stočnoj pijaci u Požarevcu. Prodajne cene jagnjadi bile su nepromenjene i najčešće su se mogla pazariti po ceni od 300 din/ kg. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.