Cena stoke i stočne hrane za period 09-13.02.2018.

Cena stoke i stočne hrane za period 09-13.02.2018.

Tokom protekle nedelje bile su niže cene prasadi, a jagnjad skuplja na stočnim pijacama širom Srbije.


Cene krava

Pad prodajne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma evidentiran je na stočnoj pijaci u Požarevcu. Dominirao je iznos od 340 din/kg.

Klanice sa područja Braničevskog okruga vršile su otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 350 din/kg, tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 230 din/kg i krave za klanje SM rase po ceni od 140 din/kg.

Telad SM rase telesne mase do 160 kilograma su po nižim cenama protekle sedmice otkupljivale klanice na području Pirota. Dominirao je iznos od 360 din/kg.

Niže otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma zabeležene su protekle sedmice u Smederevu.

Dominantna otkupna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Pčinjskog okruga. Iznosila je 230 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog okruga došlo je do rasta otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i krava za klanje. Dominantna cena teladi iznosila je 450 din/kg, tovne junadi 220 din/kg, dok je kod krava za klanje dominirao iznos od 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju slaba ponuda teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma uslovila je rast cene, pa je dominirao iznos od 410 din/kg. Izostala je ponuda ostalih kategorija goveda.

Klanice sa područja Južnobanatskog okruga vršile su otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg.

Cene svinja

Prasad telesne mase do 15 kilograma bila su jeftinija na pijaci žive stoke u Pančevu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u klanicama na području Raškog okruga pošto je dominirao iznos od 210 din/kg.

Niža otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentirana je i u klanicama na području Podunavskog okruga.

Pad otkupne cene tovnih svinja zabeležen je u klanicama na području Južno-bačkog okruga. Najčešće su otkupljivani za 150 din/kg. Obim ponude bio je na prosečnom nivou.

Tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma po nižim cenama u odnosu na predhodni period su otkupljijvale klanice na području Pčinjskog okruga.

U klanicama na području Beograda evidentiran je pad otkupnih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u odnosu na predhodni period.

U Požarevcu protekle nedelje došlo je do rasta otkupnih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje u klanicama na području Braničevskog okruga. Tovne svinje otkupljivane su po ceni od 150 din/kg, a krmače po ceni od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu su odgajivači i trgovci po višoj ceni prodavali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma. Za razliku od njih niža je bila dominantna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma.

U klanicama na području Šumadijskog okruga došlo je do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na predhodni period.

Vrlo slaba ponuda prasadi i tovnih svinja u periodu od 05. do 11. februara bila je na stočnoj pijaci u Zaječaru, a dominantne cene zadržale su prošlonedeljni nivo.  

Cene ovaca i koza

Jagnjad su protekle nedelje u Novom Sadu bila skuplja na pijaci žive stoke. Dominirao je iznos od 300 din/kg.
Uprkos dobroj ponudi jagnjadi na stočnoj pijaci u Kragujevcu tokom druge nedelje februara cena je bila viša, pa je dominirao iznos od 300 din/kg.

U klanicama na području Šumadijskog okruga, takođe je zabeležen rast otkupne cene jagnjadi.

Pad otkupnih cena ovaca zabeležen je u klanicama na području Braničevskog okruga. Dominirao iznos od 110 din/kg.
Ovce i šilježad bili su jeftiniji na stočnoj pijaci u Požarevcu protekle sedmice.

U klanicama na području Podunavskog okruga izostala je ponuda i otkup jagnjadi tokom druge sedmice februara.

Na stočnoj pijaci u Smederevu su se mogla pazariti jagnjad po dominantnoj ceni od 300 din/kg, šilježad po ceni od 220 din/kg i ovce po ceni od 160 din/kg.

Na prodajnim i otkupnim mestima na području Zaječara nije zabeležen promet jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza tokom protekle sedmice.

Cene stočne hrane

Lucerkino seno u balama bilo je jeftinije protekle nedelje na gazdinstvima u okolini Pančeva. Dominirao je iznos od 15 din/kg. Obim ponude bio je dobar. Na pijaci i u maloprodajnim objektima na području ovog grada bila je viša dominantna cena pšenice. Za razliku od njih niža je bila cena sojinog zrna.

Pad dominantnh cena lucerkinog sena u balama, pšenice, stočnog brašna i rast cene sojine sačme zabeležen je u Smederevu. 

Na pijaci u Vranju je došlo do rasta cene lucerkinog sena u balama tokom druge sedmice februara pošto je dominirao iznos od 17 din/kg.

Prodajna cena pšenice u rinfuzu bila je viša u odnosu na prethodnu sedmicu u silosima na području Beograda.

Najčešća cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog bila je 24 din/kg na pijaci u Kraljevu. Za pšenicu su kupci trebali da izdvoje 25 din/kg. Kod stočnog ječma je dominirao iznos od 26 din/kg.

Ponuda lucerkinog sena i stočnog brašna bili su dobri, dok je obim ponude pšenice, kukuruza i stočnog ječma bilo na prosečnom nivou protekle sedmice na pijaci u Loznici. Dominantne cene svih proizvoda nisu se menjale u odnosu na prethodni period.

Na gazdinstvima u okolini Pirota se protekle sedmice moglo pazariti lucerkino seno u balama po dominantnoj ceni od 20 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada zabeležena je prodaja sojine sačme, suncokretove sačme, lucerkinog brašna i stočnog brašna. Cene su bile na prošlonedeljnom nivou.

 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.