Mali broj žena ima vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem

Mali broj žena ima vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem

Jedan od najznačajnijih pokazatelja razvoja neke zemlje jeste pravo žena da imaju vlasništvo nad zemljištem. Pa ipak, to pravo je redovno zanemareno, osporeno, ili se naprosto ne sprovodi u praksi. Zato je to bila glavna tema međunarodne konferencije koja se održala juče u Tirani „Osnaživanje žena kroz pristup vlasništvu nad zemljom“. Organizatori konferencije su FAO i GIZ, agencija koja sprovodi projekte pod pokroviteljstvom vlade Republike Nemačke.
 

Mali broj žena ima vlasništvo na poljoprivrednim zemljištem - © Pixabay

U većini zemalja zapadnog Balkana žene imaju manji pristup zemljištu od muškaraca, i njihovo pravo na zemljište je često ograničeno na takozvano „sekundarno vlasništvo nad zemljom“. U praksi to znači da se njihovo vlasništvo nad zemljom ograničava samo na posredno vlasništvo preko muških članova porodice. U slučaju da se suprug odseli, premine ili da dođe do razvoda, postoji ozbiljna mogućnost da žena izgubi pravo nad vlasništvom nad zemljom.

S obzirom da situacija po pitanju vlasništva nad zemljom nije sasvim jasna, žene mogu imati problem da prodaju ili iznajme zemlju, ili da je založe prilikom uzimanja kredita.

Prepreke koje ometaju žene u seoskim sredinama da u potpunosti ostvare svoja prava nad vlasništvom nad zemljom su brojne i veoma složene. Počevši od neadekvatnih pravnih okvira i nesprovođenja postojećih zakona, do kulturoloških prepreka, izjavila je Marsela Viljareal, direktorka FAO kancelarije za partnerske projekte, podršku i razvoj.
 

Mali broj žena ima vlasništvo na poljoprivrednim zemljištem - © Pixabay

Na teritoriji zapadnog Balkana registrovana poljoprivredna gazdinstva u vlasništvu ili suvlasništvu žena čine 15-39% svih poljoprivrednih zemljišta, a u pojedinim krajevima taj procenat je svega 3%. Zahvaljujući kontinuiranim naporima FAO kao i Svetske banke, vlade zemalja zapadnog Balkana su svesne ovog problema i obavezale su se da učine sve što je moguće da se stanje popravi.

Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ) u ime Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj republike Nemačke i FAO čine zajedničke napore na zapadnom Balkanu kako bi promovisali napredak u sprovođenju jednog od ciljeva rada UN, a to je jednakost polova.
 

Mali broj žena ima vlasništvo na poljoprivrednim zemljištem - © Pixabay

FAO i Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu, sektor za pravne reforme, zajednički sarađuju na omogućavanju uslova da se sprovede specifični cilj 5a koji glasi: „Raditi na sprovođenju reformi koje bi ženama omogućile jednak pristup ekonomskim resursima, kao i pristup vlasništvu i kontroli nad zemljištem i drugim oblicima imovine, finansijskim uslugama, nasledstvu i prirodnim resursima, u skladu sa zakonima zemlje u kojoj žive“.

Koristeći FAO metodu za procenu situacije i profilisanje određene zemlje, uz pomoć GIZ-a, napravljena je procena stanja zakonodavstva u zemljama zapadnog Balkana. Uočeni su nedostaci u zakonodavnim okvirima i date preporuke za ispravljanje tih nedostataka.

Viljareal kaže da običaji i tradicija često imaju prednost nad zakonodavstvom. Stoga je presudna uloga javnih beležnika i ljudi zaposlenih na registraciji gazdinstava u unapređenju vladavine jednakosti polova kada je reč o vlasništvu nad zemljom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.