Zadrugari prijavite imovinu na vreme – rok ističe 7. januara

Zadrugari prijavite imovinu na vreme – rok ističe 7. januara

Rok za podnošenje zahteva za upis imovine zadruga ističe 7. januara. Zahtev se odnosi na objekte i zemljište koji su upisani kao društvena ili javna svojina.

Zadruga © Agromedia

Ministarstvo privrede apelovalo je na zadruge i zadružne saveze da što pre podnesu zahtev za upis zadružne svojine sa nepokretnostima. Rok za prijavu zadružne svojine ističe 7. januara.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, ovaj zahtev odnosi se na objekte i zemljište koji su na dan stupanja na snagu Zakona o zadrugama upisani kao društvena ili javna svojina, a na koje zadruge ili zadružni savezi polažu određena prava. Ukoliko se za određenu imovinu do isteka navedenog roka ne podnese zahtev, na toj imovini nadležni organi će po službenoj dužnosti upisati pravo javne svojine Srbije.

Za zadruge i zadružne saveze koji vode upravni ili sudski postupak u vezi sa vraćanjem imovine važi drugi rok.
Ove zadruge ili zadružni savezi su dužni da u roku od tri godine po okončanju postupka podnesu zahtev za upis zadružne svojine za imovinu nad kojom je utvrđeno pravo vlasništva zadruge, odnosno pravo zadruge na povraćaj imovine.

Iz ministarstva ističu da ulažu napor kako bi započeti postupci bili okončani u što kraćem roku.

7. januar, nije rok za okončanje postupka upisa zadružne svojine, već za podnošenje zahteva nadležnom organu za upis prava na nepokretnosti.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica