Otvaranje novih tržišta glavna tema na Danu žitara

Otvaranje novih tržišta glavna tema na Danu žitara

U okviru 85. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, održan je tradicionalni Dan žitara. Događaj su organizovali “Žita Srbije” u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Kukuruz - © Pixabay

Ministar poljoprivrede, Branislav Nedimović je otvorio skup i tom prilikom izjavio da država prepoznaje i podržava rezultate koje žitari ostvaruju, kao i da je “posao države da u susretima sa najvišim zvaničnicima otvara nova tržišta, kao što su na primer Egipat i Turska, i da obezbedi unapređenje infrastrukture. To se, između ostalog odnosi i na unapređenje rečnog transporta, jer je prevoz rekom devet puta jeftiniji nego drumski.” 

Miloš Milovanovć, koordinator FAO i EBRD projekata u Srbiji, “FAO i Žita Srbije su detaljnom analizom identifikovali prioritete koji treba da budu predmet javno-privatnog dijaloga i konkretnih akcija u cilju unapređenja izvoza žitarica i uljarica iz Srbije. Očigledno je da rast proizvodnje i prinosa, koji je u prethodnih 10 godina iznosio između 26% i 34% u zavisnosti od kulture, nije praćen rastom izvoza, koji je za isti period iznosio samo 5%. FAO želi da doprinese podizanju kapaciteta lokalnih proizvođača i izvoznika, ali i ‘otvaranju vrata’ stranih tržišta na kojima Srbija još uvek nije prisutna sa svojim proizvodima. Danas smo prezentovali analizu uslova za investiranje u rečnu infrastrukturu u Srbiji,u cilju otklanjanja logističkih i administrativnih prepreka za veći izvoz.”

Prema rečima direktora Udruženja Žita Srbije Vukosava Sakovića: “Sarađujući sa UN FAO i EBRD u ove dve godine trudimo se da dodatno poboljšamo tržišni ambijent kako bi rezultati u izvozu bili još bolji. Otvorili smo i mnoge druge za nas bitne teme kao što su: otvaranje novih tržišta za srpske žitarice (Kina, Egipat, Indonezija), skladištenje pšenice po kvalitetnim grupama, evidencija skladišnog prostora u Srbiji i sređivanje plovnog puta na Dunavu.”

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica