Kako suzbiti gorku trulež kod jabuke i višnje

Kako suzbiti gorku trulež kod jabuke i višnje

Gorka trulež jabuke latinskog naziva Glomerella cinguelata često parazitira na plodovima jabuke ali i višnje i nanosi značajne štete. Koji su simptomi i kako je suzbiti piše dipl. inž Mica Stajić iz PSSS Vranje.

Jabuka - © Pixabay

Najveće štete nanosi u suptropskom i tropskom području, polifagna je vrsta, razvija se saprofitski na mnogim gajenim i divljim vrstama biljaka.

Šta je vlažna trulež korenovog vrata jabuke i kako je suzbiti

Simptomi

Parazit izaziva na plodovima jabuke kružne pege koje počinju na lenticelama i postepeno se šire. Pege su ujednačene tamnomrke boje. Na jednom plodu može biti više pega. One se postepeno šire, zavisno od temperature, spajaju se i dovode do potpune truleži ploda. Gljiva formira toksine koji zaraženom plodu daju gorak ukus.

Uočite je na vreme: Kestenjasta pegavost lastara maline

Na višnji se pšočetne promene na plodu ispoljavaju u vidu svetlomrkih, sitnih pega, ili ranica koje se vremenom povećavaju i šire. Obolelo tkivo izumire i uleže podseća na antraknozne rane, po čemu je bolest dobila ime antraknoza plodova višnje. Tkivo u okviru pega nekrotira, smežurava se i suši, što povlači propadanje i sušenje čitavog ploda.
Na pegama se formiraju svetlo mrke do ružičaste gomilice sastavljene od reproduktivnih organa parazita, poređane često u vidu koncentričnih krugova.

Višnja - © Pixabay

Ciklus razvoja

Gljiva se održava od jedne do druge sezone u obliku peritecija i acervula na mumificiranim plodovima i micelijom u zaraženom izumrlom drvetu i rak-ranama. Infekcija plodova se vrši tokom cele vegetacije, ali je intenzivnija od sredine do kraja vegetacionog perioda. Povećanje pege na plodu je najbrže na 30 stepeni.

Uslovi za zaštitu bilja u okviru IPARD programa

Suzbijanje

Uklanjanje mumificiranih plodova, rak-rana i izumrelih grana, kao i uklanjanje zaraženih plodova tokom vegetacije. Primena fungicida tokom cele vegetacije u intervalu 10-14 dana na bazi prosimidona.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Mica Stajić PSSS Vranje

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.