Evo PREPORUČENE efikasne zaštite zasada JABUKE u osetljivim fenofazama i kada PRIMENITI preparate!

Evo PREPORUČENE efikasne zaštite zasada JABUKE u osetljivim fenofazama i kada PRIMENITI preparate!

Zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazama od mišjih ušiju sve do fenofaze rozih pupoljaka, ukazuje mast. inž. Ivan Stevanović. Veoma je važno u ovim fenofazama obratiti pažnju na različite prouzrokovače bolesti, kako bi se pravovremeno delovalo i sproveli preporučeni tretmani. To je adekvatno rešenje, a kompanija Galenika od svojih preparata preporučuje sledeće.

Da ne bi došlo do primarnih infekcija, prva preporuka je kombinacija fungicida Mankogal i Pehar. U ovim fazama zaštitiće zasade od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.

Osim ove zaštite, potrebno je štititi se i od štetnih insekata. U prvim redovima tu su jabukin cvetojed i listojed. Protiv ovih insekata preporučen je preparat Kozak.

Više mogućih zaštita od monilioze

Ovo su neki od preporučenih koraka, a kada je reč o kompletnoj zaštiti Stefanović navodi i suzbijanje bakterije plamenjače, za koju se koristi preparat Kozak, kao i problem monilioze, čest i poznat svim uzgajivačima koštičavog voća.

“Gljive iz roda monilinia infekciju ostvaruju preko cveta. Posle ostvarene infekcije, javlja se nekroza posle nekoliko dana”, objašnjava Stevanović. On podseća da je zaštita od monilioze redovna mera zaštite, u okviru jednog do tri tretmana, u zavisnosti od vrste kulture.

“Ukoliko su niže temperature i tokom cvetanja vreme nestabilnije preporučeni su preparati Neon ili Pehar. Ako je vreme stabilnije, preporučen je preparat Akord“, savetuje on.

Saveti za pravovremenu ishranu zasada

Kako biste pravovremeno sproveli ishranu, preporučeno je upotrebiti folijarno đubre Foligal bor 150.

“Voćari dobro znaju prednosti primene folijarnog đubriva Foligal bor 150. Njegova uloga je bolja oplodnja cvetova, boljem klijanju polena i izduživanju folijarne cevi”, objašnjava Stevanović.

Sve preporučene tretmane pružaju veliku sigurnost u zaštiti voćaka u navedenoj fenofazi, podsetio je Ivan Stevanović i napomenuo da se u fenofazama cvetanja ne primenjuju insekticidi u cilju očuvanja oprašivača i da se tretmani obavljaju u kasnim večernjim časovima, kada je aktivnost oprašivača smanjena.

Sagovornik: mast. inž. Ivan Stevanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica