Svet poljoprivrede Prodavnica

AGM herbicidi – sinonim za pouzdanost!

Kompleksna mera zaštite kukuruza od korova počinje još od osnovne obrade. Prilikom zaoravanja žetvenih ostataka zaoravaju se i ostaci korova, kao i njihovo seme koje se našlo na površini. Ako je divljeg sirka bilo na parceli, deo rizoma se izorava na površinu pa su podložni izmrzavanju. Zaorano seme korova neće nići te godine, pa se na taj način smanjuje zakorovljenost. Tako se predsetvenom pripremom uništavaju ponikli korovi, a klice tek klijajućih korova zbacuju se na površinu, te dolazi do njihovog sušenja.

 kukuruz

Posle setve, a pre nicanja, primenjuju se zemljišni herbicidi. Problem jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova rešava kombinacija preparata Mont ili Mont 960 (1,4 l/ha) i Terbis ili Terbis 500 (1,5-2,0 l/ha). Nakon toga, parcela ostaje duže vreme čista.

Umesto navedene kombinacije dva herbicida, može se primeniti jedan – Mont Plus (S-metalohlor + Terbutilazin) u dozi od 4-5,0 l/ha.

Ukoliko nema padavina, tada zemljišni herbicidi imaju slabije delovanje, ili ako se ne primenjuju, korovi se uništavaju u takozvanom postu. Izbor za to je prilično širok, a najvećim delom zavisi od faze razvoja gajene biljke, u ovom slučaju kukuruza, kao i spektra korovskih biljaka.
 

Kao idealno rešenje za suzbijanje velikog spektra širokolisnih korova u kukuruzu pokazao se preparat Mustang.

U širokoj lepezi herbicida u ponudi koji se mogu primenjivati po setvi, a pre nicanja, nalaze se i Callaris Pro (2-2,3 l/ha), odnosno Callisto 50 WG ili Mezatron (0,25-0,3 kg-l/ha).

Kao idealno rešenje za suzbijanje velikog spektra širokolisnih korova u kukuruzu pokazao se preparat Mustang. On se sastoji iz dve aktivne materije – Florasulam i 2,4-d-2-ehe, koje imaju potpuno različit mehanizam delovanja. Zato se njegovom primenom pokriva kompletan spektar širokolisnih korova i istovremeno sprečava pojava rezistencije.

Mustang se od drugih preparata razlikuje zbog delovanja na nižim temperaturama (iznad 5°C) sa optimumom od 8-25°C. Aktivna materija koju sadrži – Florasulam, efikasna je u veoma niskim koncentracijama, odnosno 3,75-5 g/ha. Uz to, odlikuje je velika pokretljivost u biljkama i to što se usvaja nadzemnim delom i u nešto manjoj količini preko zemljišta.
 

kukuruz

Takođe, bitno je naglasiti da je sadržaj aktivne materije 2,4-d-ehe znatno manji nego kod drugih preparata koji je sadrže (kod Mustanga je to 450 g/l tj. 270 – 360 g/ha, što je znatno manje od preparata sa samo ovom aktivnom materijom koji mogu imati 850 – 900 g/ha). Zbog toga, mogućnost fitotoksičnog delovanja je svedena na minimum.

Degradacija na i u zemljištu je brza i traje 14 dana. Zato ne ostavlja ostatke niti se spira kroz zemljište pa samim tim nema štetno delovanje na okolinu.

U kukuruzu se primenjuje do pojave 5. lista (iako je u nekim zemljama, kao na primer u Mađarskoj, registrovan do pojave 6. lista bez ikakvih štetnih posledica po usev, u dozi primene od 0,6-0,8 l/ha). Njegovom primenom ostvaruje se odlično delovanje na korove velikog porasta u kukuruzu i to na one najtvrdokornije poput ambrozije, pepeljuge, abutilona i drugih. Pored navedenih, odlično deluje i na gorušicu, samonikli suncokret, štir, dvornike, čičak, tatulu, kereće grožđe, kamilicu…

Još jedno od mogućih rešenja pri suzbijanju izniklih korova i korova čije se nicanje očekuje je kombinacija Terbis (2,0 l/ha) + Mustang (0,6 l/ha) do razvijenog 3. lista.
 

Izbor herbicida za primenu po nicanju širokolisnih korova zavisi od spektra korova na parceli i fenofaze razvoja.

Izbor herbicida za primenu po nicanju širokolisnih korova zavisi od spektra korova na parceli i fenofaze razvoja. Do 4. lista kukuruza može se primeniti Velox (0,6-0,8 l/ha), odnosno Agrodimark ili Banvel 480 S (0,5–0,7 l/ha) do 5. lista i Peak 75 WG (20 g/ha) do 6. lista kukuruza.

Svi ti herbicidi nesmetano se mogu kombinovati i sa preparatima za suzbijanje uskolisnih korova kao što su Siran 40 SC/Siran 750 WG ili Motivell Extra 6 OD.

Komentari