Pod kojim uglom poviti grane u voćnjaku?

Jedna od najznačajnijih pomotehničkih mera u voćarstvu je pravilno formiranje uzgojnog oblika krune. Tako, tvrde stručnjaci, voće donosi optimalnu rodnost i visok kvalitet plodova. A pravilno obrazovanje krune postiže se pravilnim rasporedom grana, odnosno njihovim povijanjem.

Voćnjak - © Foto: www.pixabay.com

 

Povijanje treba obaviti u svim višegodišnjim zasadima, naročito kod uzgojnih oblika koji zahtevaju duže skeletne grane. Pravilno usmeravanje jednogodišnjih izdanaka treba praktikovati u zasadima jabuke, kruške, šljive, trešnje, višnje, kajsije, breskve.

SAVETI: Odaberite kvalitetne sadnice voća

Povijanje grana izvodi se od sadnje do završetka formiranja željenog oblika, u godinama pune rodnosti i prilikom podmlađivanja starijih voćaka. Posebno se povijanje latorasta mora primenjivati u sistemima guste sadnje. Rezdbom se izbacuju letorasti sa oštrim uglom grananja i ostavljaju se oni pod uglom grananja većim od 45 stepeni. Povećanjem ugla smanjuje se bujnost, ali se ubrzava početak rodnosti. Dovođenjem grane u što horizontalniji položaj razvija se više pupoljaka pri osnovi, a mladari su približno iste bujnosti“, navodi Violeta Petrović Luković, stručni saradnik za voćarstvo u PSSS Kragujevac.

 

Voćnjak - © Foto: Biljana Nenković

Važno je da se prilikom povijanja grane nikako ne smeju povijati lučno, jer tako slabi njen porast i krošnja se nepravilno formira. Kada se u zasadima ne povijaju, dešava se da one pucaju ili se izviju zbog tereta ploda. Najbolje ih je povijati mlade.

Povijanje grana izvodi se od sadnje do završetka formiranja željenog oblika, u godinama pune rodnosti i prilikom podmlađivanja starijih voćaka.

Grane koje su izabrane za formiranje krune razvode se pod uglom od 65 do 75 stepeni u odnosu na stablo. Najbolje je koristiti specijalne savijače ili elastičan voćarski kanap. Nikako ne koristiti ’vanilu’ ili bilo koji tvrd kanap koji se ne rasteže, jer kako grana raste, dolazi do usecanja. Ta usecanja mogu biti toliko velika da izazivaju lomljenje grana ili čak stabla ako je sa njim povezana sadnica za kočić. Mesto usecanja je uz to podložno lakšem napadu patogena“, dodaje naša sagovornica.

Voćnjak - © Foto: www.pixabay.com

Stručnjaci savetuju još i da se za povijanje ne koriste drvene letvice, ni kačenje improvizovanih utega. Takav način nije praktičan jer zahteva veće angažovanje radne snage, ometa ostale radove i povećava opasnost od mehaničkih oštećenja grana i stabla. Treba voditi računa i da se grane previše ne nategnu, a kod postavljanja kočića u mladom zasadu obratiti pažnju na položaj kočića u odnosu na pravac duvanja vetra u sadnicu.

Kočić se uvek postavlja ispred sadnice u pravcu duvanja vetra i sadnica se vezuje kanapom, čvorom u obliku osmice da ne bi došlo do oštećenja. Povijena grana se vezuje za kočić ili žicu“, kaže Violeta Petrović Luković.

Sagovornica: Violeta Petrović Luković, savetnik za voćarstvo, PSSS Kragujevac

Komentari