Jesenje oranje i đubrenje – preduslov za dobar rod voća

Jesenje oranje i đubrenje – preduslov za dobar rod voća

Jesen je vreme kada se ubiru plodovi, ali i kada se moraju obezbediti uslovi za sledeći rod. Pravilnom primenom agrotehničkih mera, ne samo da se povećava rodnost, već se povećava i otpornost biljaka.

 

Voćnjak - © Foto: www.pixabay.com

Na redovno plodonošenje i kvalitet voća bitno utiče jesenja obrada i đubrenje zasada. Ove mere treba svakako sprovesti jer njihov izostanak može imati veoma negativne posledice u narednoj vegetaciji, koje se direktno odražavaju na porast i rodnost voćaka.

Jesenje oranje treba sprovesti na manjoj dubini, 15-18 cm, jer bi oranjem na većoj dubini došlo do osetnijih oštećenja na korenovom sistemu voćaka. Plićim oranjem se ne pričinjavaju značajnije štete na korenu, a ukoliko dođe do oštećenja, povređene žile do proleća zarastu i obnove se.

Iskoristite prednosti jesenje sadnje voćaka

Ako se radi o voćnjacima koji su podignuti na većim kosinama, dovoljno je obraditi površinu oko stabla voćke. Ako bi se vršilo oranje kompletne površine u ovom slučaju, usled padavina može doći doći do spiranja zemljišta, ogoljavanja korenovog sistema i eventualno njegovog stradanja usled zimskih mrazeva.

Obradom se postiže bolja aeracija zemljišta, poboljšava se vodni i toplotni režim u zemljištu, koren se lakše razvija, lakše se usvaja hranivo, postiže se bolja rastresitost itd. Ukoliko je jesen kišovita, zemljište suviše vlažno, ovu operaciju treba izvesti kada to vremenske prilike dozvole.

Saveti: Odaberite dobro mesto i kvalitetne sadnice za podizanje voćnjaka

Pored jesenjeg oranja đubrenje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera koju je neophodnosprovesti u fazi mirovanja voćaka. Đubrenje se direktno odražava na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost voćaka prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova.

Jesenje đubrenje ima za cilj da se unese neophodna količina hraniva potrebna voćkama, jer se tokom vegetacije znatna količina hraniva koristi za rast i razviće voćaka, plodova, lisne i drvne mase, tako da se njihova koncentracija u zemljištu smanjuje. Iz tog razloga sve te količine treba putem đubrenja vratiti u zemljište, kako bi one bile lako pristupačne biljkama početkom naredne vegetacije.

Đubrenje voćaka u jesenjem periodu sprovodi se sa organskim i mineralnim đubrivima. Od organskih đubriva, najčešćese koristi stajnjak, pri čemu treba voditi računa da to bude zgorelo ili poluzgorelo stajsko đubrivo. Najviše se koristi goveđe stajsko đubrivo, mada se može koristiti i konjski, ovčiji, svinjski ili živinski stajnjak.

Proizvodnja sadnica - © Danijela Jovanović/Agromedia

Organska đubriva imaju za cilj da poprave strukturu zemljišta kao i da pospeše razvoj zemljišnih mikroorganizama koji potpomažu bolje usvajanje hraniva iz zemljišta od strane voćaka.

Kako pravilno posaditi jesenje lukovice cveća

Pored organskih đubriva za jesenje đubrenje koriste se i mineralna đubriva. Količina primenjenog đubriva zavisi kako od voćne vrste, od starosti zasada, a još više od obezbeđenosti zemljišta hranivima što se utvrđuje hemijskom analizom zemljišta.

U ovom periodu treba koristiti mineralna đubriva koja u sebi sadrže manju količinu azota, a veću fosfora i kalijuma. To je najčešće formulacija 8:16:24 u količini 400- 800kg.

Da bi se utvrdile potrebne količine mineralnog đubriva potrebno je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta. Na osnovu dobijenih rezultata poljoprivredni proizvođači dobijaju informaciju o pravilnom đubrenju u smislu vrste i količine đubriva, kao i vremena njihove primene.

Gde god nađeš dobro mesto, ti smokvu posadi

Ova mera dovodi do značajne racionalizacije upotrebe đubriva u odnosu nađubrenje bez prethodnih analiza zemljišta. Đubriva u voćnjaku treba razastreti pre oranja pa tek onda vršiti oranje ili frezasnje zemljišta u voćnjaku.

Izvor: PSSS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica