Idealni tip krošnje za uzgoj viljamovke

Ukoliko se bavite proizvodnjom kruške, a imate najviše pod zasadom viljamovke, saznajte koji uzgojni oblik najviše odgovara ovoj biljnoj vrsti.

Kruška - © Pixabay

Vitki vretenasti žbun (vitko vreteno) je konična (kupasta) kruna sa vertikalnom centralnom produžnicom (vođicom) po kojoj su spiralno raspoređene slabije bujne rodne i nerodne grane, koje su idući od osnove ka vrhu sve kraće, dok se između njih mogu nalaziti kratke rodne grančice i slabiji mladari.

Ovaj tip krošnje se uglavnom kod kruške primenjuje kod sorti viljamovke i krasanke, ako se kao podloga koristi neki klon dunje – MA, Ča 7, R5 ili BA29, a najbolje dunja MC koja važi za najkržljaviju podlogu za krušku.

Posađene sadnice se pred početak vegetacije prekrate na 75-90 cm. Kada iz pupoljaka na vođici izbiju mladari i dostignu dužinu od oko 10 cm ostavlja se samo vršni mladar, a 2-3 ispod njega se uklanjaju do osnove, radi eliminisanja konkurencije. Vrlo je bitno u toku Maja ili Juna ostavljene mladare razvesti, jer kada letorast dobije otvoren ugao (i do 900 dobija se dobar efekat potenciranja i formiranja rodnih pupoljaka, pa se zbog toga prilikom formiranja ovog uzgojnog oblika rod može očekivati već u drugoj godini.

U proleće druge godine nastavlja se sa obrazovanjem oblika krune. Produžnice se ne skraćuje osim ako je suviše bujna (80-90 cm) kada je treba prekratiti na 70-80 cm. Uspravno rastući letorasti se uklanjaju ili povijaju ukoliko ih nema dovoljno na prvim ramenim granama.

Plod kruške - © Agromedia

U toku treće vegetacije uklanjaju se mladari koji rastu uspravno ili se ako ih nema dovoljno razvode na zeleno, kao sto je već opisano.Važno je da idući od osnove ka vrhu skeletne grane budu sve kraće kako bi kruna zadržala koničan oblik.
U toku četvrte vegetacije osim o zadržavanju koničnog oblika krune treba voditi računa o popunjavanju prostora između voćaka u redu.

U punom rodu orezivanje se vrši radi obnove rodnog drveta, zbog čega se uklanja određen broj grana. Preporuka je dase na donjem delu krune ostave 3-4 osnovne grane, a da sva ostala razgranjenja čine „rodni čvorovi“.
Kod sorti gde se vrši uklanjanje poluskeletnog drveta na patrlj za preporuku je premazivanje preseka kalemarskim voskom.

Zelena rezidba obavezna je mera prilikom održavanja vitkog vretena, jer se intervencijama na zeleno više utiče na smanjenje bujnosti voćaka nego zimskom rezidbom.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor:  Dipl. inž. Andrejić Igor

Komentari