AGRISERBIA radionica – Rezidba u početnim godinama mladih zasada leske

AGRISERBIA radionica – Rezidba u početnim godinama mladih zasada leske

Površine pod leskom u Srbiji su svake godine sve veće, a samim tim je i sve veći značaj izvođenja pravilne rezidbe da bi se omogućila efikasna i održiva proizvodnja lešnika.

Kako bi pomogla proizvođačima lešnika da unaprede svoje znanje iz ove oblasti, kompanija AGRISERBIA je četvrtu godinu za redom, na više lokacija u Srbiji, organizovala radionice iz rezidbe za sve zainteresovane proizvođače.

Radionice su se održale u zimskom periodu, a vodio ih je dr Čedo Oparnica, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.

Uz pomoć ovog video snimka, AGRISERBIA želi da pomogne proizvođačima lešnika u primeni pravilne i efikasne rezidbe,  u početnim godinama mladog zasada leske, kako bi formirali željeni uzgojni oblik i održali odgovarajući balans između rasta i početne rodnosti, a sve sa ciljem pravilnog uvođenja biljke u period redovnog plodonošenja.

Potrebno je naglasiti da je dezinfekcija alata za rezidbu veoma važna, kako bismo sprečili širenje bolesti unutar samog zasada. Za tu svrhu se može koristiti 70% ili 90% medicinski alkohol. Dezinfekcija se vrši ili potapanjem oštrice makaza u tečnost ili prskanjem tečnosti na oštricu. Nakon što se makaze osuše, možemo početi sa rezidbom.

“Imamo ovde 6 ramenih grana, što je za ovo rastojanje sadnje previše osnovnih grana. Zato ćemo ukloniti dve grane koje prave zasenu drugim granama i koje se ukrštaju. Ostavićemo samo 4 osnovne grane. Na taj način će se ove osnovne ramene grane, koje ostaju, dobro razvijati u prostoru. Sada se stvara jedan otvoren prostor i jasno se pokazaje šta treba ostaviti u cilju formiranja buduće krune. Poštujući pravilo da ne dozvolimo zasenjivanje grana, otklanjamo dalje grane. Sve što ide ka unutra, trebalo bi orezati do osnove. Kada ima veći broj grana, onda se vrši njihovo proređivanje”, objašnjava dr Čedo Oparnica.

Pored proređivanja grana, dr Čedo Oparnica savetuje i prekraćivanje osnovnih grana. Evo kako to treba obaviti:

“Prekraćivanje je obavezno bez obzira da li se radi o prvoj, drugoj ili trećoj proizvodnoj godini. Na taj način se sprečava ogoljavanje osnovnih grana, jer sve hranljive materije nastoje da zauzmu najviše položaje. Tako ćemo sprečiti da se razvijaju pupoljci samo u vrhu grana i da pupoljci na dnu ostanu latentni. Prekraćivanje treba obaviti u skladu sa bujnošću samog žbuna. U ovom procesu grane se dovode na otprilike istu visinu i nivo”, rekao nam je Čedo Oparnica.


Naravno to nije sve, već je kod ovakvih žbunova leske potrebno ostaviti nekoliko izdanaka višlje, dodao je Oparnica. Tako će se hranljive materije rasporediliti na veći broj “korisnika” u nadzemnom delu. Takođe, tako će se usporiti vegetativni porast i biljka će ući u period rodnosti. Ovo je najbolji način uspostavljanja odnosa između vegetativnog i generativnog porasta leske.

U neproizvodnoj fazi mladog zasada, rezidbom se formira željeni uzgojni oblik i uspostavlja se i održava ravnoteža između vegetativnog rasta i početne rodnosti, kako bi se biljka pravilno uvela u period redovnog plodonošenja.

U prve tri godine mladog zasada, najbitnije je da se pravilno odaberu osnovne grane, koje će u svim narednim godinama nositi krošnju.


Isto tako, veoma je važno da se svake godine uklanjaju suvišni izdanci, što se u prve tri godine isključivo obavlja ručno, izbegavajući hemijske tretmane koji mogu ozbiljno da oštete mlade biljke.

Tamo gde je neophodno, proizvođač može da malo prekrati vrhove grana vodilica, kako bi se smanjila vršna dominacija i ogoljavanje grana i pospešio razvoj korenovog sistema.


Rezidbom grana vodilica, omogućićemo razvoj bočnih grana, koje će dalje činiti skelet buduće krošnje i koje će doneti rod.

AGRISERBIA

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica