Vremenski uslovi nepovoljni za ozima strna žita – kako sprečiti bolesti i poleganje?

Vremenski uslovi nepovoljni za ozima strna žita – kako sprečiti bolesti i poleganje?

Usevi ozimih strnih žita, pšenice i ječma, u zavisnosti od rokova setve, nalaze se u različitim fazama bokorenja. Usevi ječma imaju formirana od tri do devet sekundarna stabla (BBCH 23-29), dok se usevi pšenice nalaze u fazama od početka bokorenja do vidljivog šestog sekundarnog stabla (BBCH 21-26). Potrebno je na vreme misliti kako sprečiti bolesti i poleganje useva strnih žita. 

JečamFoto:ADAMA Srbija

Visoke temperature i količine padavina doprinele pojavi bolesti ozimih strnih žita

U usevima ječma registrovani su simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis hordei) i sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), dok je kod pšenice uočeno prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria spp.) i pepelnice (Erysiphe graminis).

Simptomi su prisutni na donjem lišću useva. Na parcelama sa gušćim sklopovima biljaka i u usevima ranijih rokova setve procenat zaraženih biljaka je veći. Trenutno zdravstveno stanje useva pšenice i ječma, rezultat je povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu (visoke temperature, relativna vlažnost i dovoljne količine padavina), koji su pogodovali pojavi i razvoju bolesti.

Prvi simptomi bolesti se mogu javiti još u jesen. Patogen prezimi zajedno sa žitom i u proleće sa nastavkom vegetacije u skladu sa vremenskim uslovima intenzivira razvoj i širenje sa donjeg na gornje lišće.

„U ovom trenutku ne preporučuju se hemijske mere zaštite pšenice i ječma od prouzrokovača bolesti, već samo praćenje zdravstvenog stanja useva kako bi blagovremeno ušli u prvi fungicidni tretman strnih žita. Pravovremena intervencija je neophodna u cilju sprečavanja širenja patogena sa donjih listova na list zastavičar i dva lista ispod, koji su nosioci prinosa“, navodi inženjer Mira Babić iz kompanije ADAMA.

Kada je potrebno izvršiti zaštitu useva?

Pod pravovremenom zaštitom useva pšenice i ječma od prouzrokovača ekonomskih najznačajnijih bolesti lista podrazumeva se primena fungicida u ranijim razvojnim fazama useva. Na taj način čuva se zelena lisna masa i daje šansa usevu za visok prinos i dobar rod.

„Prvo prskanje pšenice obično se izvodi početkom vlatanja-kolenčenja, u fazi od prvog do drugog kolenca pšenice (BBCH sklala 31-32), dok se prvi fungicidni tretman ječma izvodi od kraja bokorenja – početka vlatanja do prvog kolenca (BBCH skala 31). Odabrani preparat za ovu namenu spektrom svog delovanja treba da pokriva sve ekonomski značajne patogene pšenice i ječma iz razloga njihove združene pojave u usevu“, dodaje Babić.

Custodia®preparat sprečava klijanje spora gljive štiteći useve

Pravi izbor za usev je moćan dvokomponentni sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja, preparat Custodia®. Širinom spektra svog delovanja predstavlja sveobuhvatno rešenje kako za bolesti lista tako i za bolesti klasa i daje pouzdano rešenje u suzbijanju ekonomski najznačajnijih bolesti lista i klasa strnih žita.

Inženjer Mira Babić naglašava da se preventivnom primenom ovog preparata sprečava klijanje spora gljive i infekcija useva, nedozvoljavajući time patogenu da nanese bilo kakvu štetu usevu. Jedan deo preparata se čvrsto vezuje za površinu lišća obezbeđujući dugotrajnu i sigurnu zaštitu, dok drugi deo ulazi u biljno tkivo i deluje kao sistemik.

Custodia® daje odlične rezultate u zaštiti ječma od prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pepelnice (Erysiphe graminis hordei) i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis), primenom od početka vlatanja do kraja klasanja (BBCH 30-59) u količini 0,8 – 1l/ha l/ha.

„Momenat kada ispoljava najbolji efekat u cilju suzbijanja prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma i pepelnice je početak vegetacije u proleće, krajem bokorenja početkom vlatanja (BBCH 30-32). Postiže dobre rezultate u ječmu i u drugom tretmanu koji se izvodi od pojave lista zastavičara do kraja klasanja (BBCH 37 – 59)“, objašnjava Mira Babić.

Ratar na njiviFoto:ADAMA Srbija

U pšenici na visokom nivou kontroliše prouzrokovače sive pegavosti lista i klasa (Septoria spp.) , pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), fuzarioze klasa (Fusarium spp.)u dozi od 0,8 l/ha.

„Zahvaljujući svom širokom spektru delovanja, Custodia® se može uspešno koristiti u prvom tretmanu, zaštiti lista pšenice u početku vlatanja–fazi prvog ili drugog kolenca, u zaštiti klasa početkom cvetanja ili u međutretmanu, u fazi lista zastavičara“, rekla je Babić.

Pripada grupaciji fungicida koji ispoljavaju takozvani „green efekat“ kod biljaka. Produžava period vegetacije useva, odnosno perioda nalivanja zrna, list zastavičar ostaje duže zelen i zdrav. Doprinosi povećanju prinosa i kvalitetu zrna.

Trimaxx ® – efikasno rešenje protiv poleganja useva strnih žita

U bujnim usevima usled nedostatka svetlosti dolazi do izduživanja ćelija donjih članaka (internodija) stabljike, a njihovi zidovi se istanjuju. Kao posledica toga formiraju se izdužene i tanke stabljike sa slabije razvijenim korenovim sistemom. Time se povećava rizik od poleganja.

„U cilju jačanja, debljanja i skraćivanja stabljike, povećanja zapremine korenovog sistema, boljeg ukorenjavanja biljaka i sprečavanja poleganja useva strnih žita, kompanija ADAMA predlaže inovativno rešenje. Regulator rasta pod nazivom Trimaxx ®.“

Ovaj proizvod je na bazi aktivne materije trineksapak-etil urađen po specijalnoj MAXX tehnologiji.

Trimaxx ® je fleksibilan u primeni. Može se koristiti od pojave prvog kolenca (faza 31 BBCH skale), do pojave lista zastavičara (faza 37 BBCH skale). Rana primena (faza 30-32 BBCH skale) je efikasnija, jer je čvrstina i debljina prve dve internodije od najveće važnosti za otpornost na poleganje. Prve dve prizemne internodije daju najveću stabilnost biljci. U kasnijoj primeni skraćuju se srednja i gornja internodija.“, objašnjava Babić.

Kako se Trimaxx ® primenjuje?

Trimaxx ® se primenjuje u količini 0,4-0,6 l/ha kod povećanog rizika od poleganja, kod osetljivog sortimenta žita, ranije setve, previše bujnog useva, velike količine padavina.

Preporuka je gornja doza primene i rana primena (faza 30-32 BBCH skale). Neki fungicidi na bazi aktivnih materija iz hemijske grupe triazola pojačavaju delovanje regulatorima rasta. Pri mešanju sa njima može se ići sa nižom dozom Trimaxx ® – a (smanjiti dozu za 0,05-0,1 l/ha u odnosu na preporučenu).

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica