Rano prolećno prskanje za pravovremenu zaštitu voćaka

Rano prolećno prskanje za pravovremenu zaštitu voćaka

U dobrom delu zasada zbog toplog vremena, breskva i nektarina se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka a isti slučaj je i sa jabukom. U cilju suzbijanja prouzrokovača bolesti i štetočina potrebno je da voćari obave rano prolećno prskanje, kako bi se na vreme krenulo sa zaštitom, savetuje diplomirani inženjer Dejan Šošić iz kompanije ADAMA.

Stvaranje pupoljaka © ADAMA

Koje bolesti poljoprivredni proizvođači mogu suzbiti i smanjiti im potencijal zaraze na početku vegetacije?

„Kada je u pitanju breskva najznačajnija ekonomska bolest je kovrdžavost lista breskve Taphrina deformans koja se suzbija baš u ovom momentu kada je primetan početak bubrenja pupoljaka i fenofaza zelene tačke u zasadima. Jabuka se sada nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka naročito sorte ajdared, pa ju je neophodno štititi od ekonomski najznačajnije bolesti čađave pegavosti lista i krastavosti plodova koju izaziva gljiva Venturia inaequalis“, navodi Šošič.

Proizvođači koštičavog voća prevashodno šljive i višnje mogu još malo sačekati sa primenom preparata jer na dosta lokaliteta ove voćne vrste nisu ušle u fazu vegetacije.

Fungicid NEORAM® 37,5 WG za dobru pokrovnost biljnog tkiva

Kompanija ADAMA za suzbijanje kovrdžavosti lista breskve i venturije kod jabuke preporučuje preparat NEORAM 37,5 WG.

Ovim preparatom u količini od 3,5 kg po hektaru. voćke je potrebno kvalitetno oprskati kako bi svi biljni delovi bili pokriveni. U slučaju da su naši proizvođači prošle proizvodne sezone imali problema sa štetnim insektima kao što su lisne vaši, kalifornijska štitasta vaš, tripsi, i grinje, fungicidu NEORAM® je potrebno dodati preparate na bazi mineralnih ulja.

„Tretiranje preparatom NEORAM® 37,5 WG trebalo bi obaviti po suvom vremenu, bez vetra, kada je temperatura vazduha preko pet stepeni“ poručuje dipl. inž. Dejan Šošić.

Stvaranje pupoljaka_2 © ADAMA


 

Fungicid NEORAM® 37,5 WG je proizvod koji je u obliku vododisperzibilnih granula, ima nešto sitnije čestice od drugih preparata sa sličnom namenom što omogućava da sa odgovarajućom količinom preparata ima dobru pokrovnost biljnog tkiva.

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica