Startna đubriva – prva pomoć biljkama da bi brže napredovale

Startna đubriva – prva pomoć biljkama da bi brže napredovale

Startna đubriva - prva pomoć biljakama - © Elixir Agrar

U sve težim klimatskim uslovima i nepredvidim vremenskim prilikama startna đubriva su prva pomoć koju pružamo biljkama da bi dobro napredovale i dale veći, stabilniji i siguran rod. Super Start, osim što obezbeđuje biljkama neophodne količine lako pristupačnih hraniva, ima i niz drugih prednosti.

1. Zašto bih koristio Super Start kao startno đubrivo?

Zato što se njegovom primenom postiže brži, intezivniji i efikasniji porast biljaka. To dovodi do ujednačenijeg sklopa, bržeg sklapanja redova, manjeg razvoja korova, ali i boljeg čuvanja vlage u usevu. Mikrogranulisano đubrivo Super Start predstavlja efikasan spoj iskorišćenja i brzog delovanja ključnih hranljivih elemenata čiime se postiže veći, stabilniji i sgurniji prinos uz povećanje profitabilnosti proizvodnje.

2. Šta je cilj primene startnog mikroganulisanog đubriva Super Start?

Primenom Super Start-a obezbeđujemo biljkama neophodne količine lakopristupačnih hraniva (pre svega fosfora (P) i cinka (Zn)) u početnim fazama rasta i razvića kada su osetljive na njihov nedostatak ili nepristupačnost. Deponovanjem hraniva u zoni semena obezbeđujemo intezivan i nesmetan porast gajenih useva pogotovu u nepovoljnim i stresnim klimatskim uslovima.

Startna đubriva - prva pomoć biljakama - © Elixir Agrar

 3. Zašto Super Start pomaže da biljke lakše prebrode nepovoljne vremenske uslove?

Primenom Super Start-a direktno utičemo na razvoj snažnijeg i dubljeg korenovog sistema koji bolje koristi zalihe vode ali i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta. Dobro ishranjena i razvijena mlada biljka uvek je tolerantnija na nepovoljne klimatske uslove, ali i napade patogena. Isto tako, sa energičnim startom utičemo da biljke brže prolaze kroz svoje faze rasta i razvića i time izbegnu stresne, sušne periode u delu vegetacije kada su najosetljivije na njih (soja – cvetanje, kukuruz- metličenje itd.).

4. Kako se primenjuje Super Start?

Pimenjuje se ultra-lokalizovano sa setvom i to u red zajedno sa semenom uz pomoć depozitora na sejalici.

5. Kolika su povećanja prinosa sa primenom Super Start-a?

Povećanja prinosa u proseku se kreću od 6-10%, što je u korelaciji i sa primenjenom agrotehnikom, uslovima proizvodnje i klimatskim prilikama.

Startna đubriva - prva pomoć biljakama - © Elixir Agrar

6. Koliko mogu da smanjim dozu osnovnog đubriva ako znam da ću koristiti Super Start?

Kada se primenjuje Super Start u tehnologiji proizvodnje, moguće je smanjenje primene osnovnih đubriva za 15-20%.

7. Kako fosfor (P) i cink (Zn) iz Super Start-a utiču na razvoj biljaka?

Fosfor (P) ulazi u sastav brojnih organskih jedinjenja biljaka, ključan je u dobrom ukorenjavanju biljke i u procesu oplodnje. Cink (Zn) stimuliše sintezu biljnih hormona (auksina) koji utiču na izduživanje i rast ćelija, a posredno utiče i u sintezi proteina i sastavni je deo brojnih enzima.

8. Zašto je akcenat Super Start-a na fosforu (P)?

Fosfor (P) je kao hranljivi elemenat ključan u energetskim procesima biljke, a u sinergiji sa cinkom (Zn) u Super Start-u direktno utiče na snažan rast i razvoj korena. Korenov sistem sa većom masom, zapreminom i brojem korenskih žilica bolje se razvija po dubini i širini zemljišnog profila i efikasnije koristi već postojeće zalihe hraniva i vode u zemljištu. Ovo daje biljkama početnu konkurentsku prednost kako u samom startu, tako i u ostalom delu vegetacije.

Startna đubriva - prva pomoć biljakama - © Elixir Agrar

9. U kom obliku je fosfor (P) u Super Start-u i kolika je njegova vodorastvorljivost?

Fosfor (P) je u obliku ortofosfata jedine usvojive forme fosfora (P). Vodorastvorljivost je preko 90% što je veoma bitno da fosfor (P) što pre dospe u zemljišni rastvor odakle je direktno dostupan biljci.

10. Zašto su granule Super Start-a veličine 0,5-1,2 mm?

Da bi se obezbedio njihov što bolji raspored u redu i kako bi fosfor (P) kao slabo pokretan element već sa razvojem prvih korenskih žilica bio odmah dostupan biljci. Pokretljivost fosfora (P) je mala i po dubini profila na godišnjem nivou u zavisnosti od tipa zemljišta iznosi svega nekoliko centimetara. Iz tog razloga veoma je bitno da se granule, odnosno hraniva nađu što bliže mladom korenovom sistemu.

Elixir Agrar
Konus Glorija - © Konus Glorija
Ulica: Bulevar Oslobođenja 79
E-mail: office@elixiragrar.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica