Šta su biostimulatori i da li su dobri za zemljište

Šta su biostimulatori i da li su dobri za zemljište

Preparati na bazi mikroorganizama – biostimulatori veoma su česti kako u organskoj tako i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Zemljište - © Pixabay

 

Biostimulatori su mikrobiološka đubriva koja se koriste u đubrenju strnih žita, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, povrća, u polju i zatvorenom prostoru, voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

Ova đubriva mogu se koristiti kako u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Vetlandi: Prerada otpadnih voda u domaćinstvu

Mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka. Sadrži žive mikroorganizme prirodno “zadužene” za razgradnju organske materije. Cilj je da primenom preparata ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa.

Odmaranjem zemljišta povećava se njegova biološka snaga

Na ovaj način primena ovih preparata nadoknaduje se nedostatak stajnjaka na našim njivama. Pošto su vodotopiva mogu se koristiti kao folijarno đubrivo i preko sistema kap po kap. Ovi preparati mogu se koristiti i u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Goveđi stajnjak – pogodan za svaku biljnu proizvodnju

Na našem tržištu postoji još mnogo preparata-biostimulatora koji su dobri, ali treba ispoštovati deklaraciju koju oni nose. Svaku primenu đubriva treba uraditi uz agrohemijsku analizu zemljišta i samo tako ćemo ostvariti veliki prinos useva uz optimalni trošak proizvodnje.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Zlatko Vampovac PSSS Padinska Skela

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.