Kako uzgajati sudansku travu

Kako uzgajati sudansku travu

Za proizvodnju sena i senaže može se koristiti sudanska trava, koja se odlikuje visokim prinosom krme dobrog kvaliteta. O agrethničkim merama i kako je gajiti piše Cvetković Srđan iz Poljoprivredne stručne savetodavne službe Knjaževac.

Ilustracija: Pokošena livada - © Pixabay

Seje se najčešće posle strnih žita i đubrenih okopavina. Monokulturu treba izbegavati, jer iscrpljuje zemljište pa je kao predusev za većinu gajenih biljaka dobra jedino ako se zemljište nakon nje obilno đubri. Može podneti zemljišnu i vazdušnu sušu, jer ima dobro razvijen korenov sistem.

Može dati solidan prinos i u sušnijim lokalitetima gde je godišnja količina padavina oko 350 litara po kvadratnom metru. Obrada zemljišta treba da se obavi u jesen na dubinu 25-30 cm i predsetvenu pripremu u proleće, kada zemljište treba dobro usistniti i poravnati, jer je seme sitno i zahteva dobru pripremu setvenog sloja. Celokupna količina fosfornih i kalijumovih đubriva i trećina azota upotrebljava se pri osnovnoj obradi. Ostatak azota služi za prihranjivanje, u fazi kada biljka ima 5-6 listova i nakon prvog otkosa.

U zavisnosti od načina iskorišćavanja određuje se vreme setve i količina semena za setvu. Sudanska trava ima velike potrebe prema toploti i u našim agrometeorološkim uslovima seje se po završetku setve kukuruza, u dva do tri roka u razmakun od 15-20 dana. Međuredno rastojanje je 20-25 cm uz upotrebu 35-40 kg semena po hektaru. Dubina setve je 3-5 cm u zavisnosti od osobina zemljišta. Iskorišćavanje sudanske trave počinje ispašom u toku leta, kada biljka dostigne visinu 30- 40 cm.

Za ishranu u zelenom stanju kosi se pred izbijanje prvih metlica, za spremanje senaže kada biljka dostigne visinu 60-70 cm. Za spremanje silaže sudanska trava se kosi u fazi metličenja. Zbog brže regeneracije sudanska trava se kosi na visini od 10- 12 cm. Na našem području najčešće imamo dva otkosa sa prosečnim prinosom zelene krme oko 60 tona po hektaru, odnosno 15 tona sena.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Cvetković Srđan PSSS Knjaževac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.