Inteligens – tretnutno jedan od najprinosnijih hibrida kukuruza iz KWS-a

Inteligens – tretnutno jedan od najprinosnijih hibrida kukuruza iz KWS-a

Za uspešnu ratarsku proizvodnju potrebno je odabrati kvalitetan i dobar hibrid kukuruza. Iz kompanije KWS preporučuju novi hibrid koji se od nedavno našao u njihovoj ponudi, a to je hibrid kukuruza Inteligens iz FAO grupe 430.

Bojan Šuljan iz Južne Bačke kaže da je hibrid kukuruza Inteligens trenutno jedan od najprinosnijih hibrida i da veoma dobro otpušta vlagu.

Namenjen je za intezivne uslove proizvodnje i zahteva zemljišta više klase koja su dobro obezbeđena hranivima, jer upravo u takvim okolnostima ovaj hibrid može da postigne najbolje rezultate i odlične prinose.  Jednom rečju ovo je najbolji hibrid koji se može naći na njivama naših poljoprivrednih proizvođača, ističe Bojan Šuljan.

Ovaj hibrid, pored svega navedenog, ima brz i agresivan rani porast i veoma izraženu “stay green” osobinu. Takođe, otporan je na pucanje stabla i na poleganje.

U godini kao što je ova, koja je bila veoma stresna za sve useve i teška za proizvodnju kukuruza klip Inteligens je do kraja završen što ukazuje na to da ima jednu sigurnu oplodnju.

Podnosi gušće sklopove setve od 71 do 79 hiljada biljaka po hektaru.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica